repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Volleyball Danmarks øverste myndighed, og det alene har ret til at foretage ændringer i Volleyball Danmarks vedtægter. Repræsentantskabet mødes én gang årligt til Repræsentantskabsmødet.  

Repræsentantskabet består af følgende stemmeberettigede deltagere:

  • Én (1) repræsentant fra hver medlemsforening, der er optaget i Volleyball Danmark. Ansatte i Volleyball Danmark kan ikke repræsentere en medlemsforening. 

Repræsentantskabsmødet 2024

Af hensyn til forplejning mv. er der tilmelding senest onsdag den 22. maj 2024.
Tilmelding foregår pr. mail til info@volleyball.dk med angivelse af deltagernavn, klub og funktion i klubben, eller evt. anden tilknytning til Volleyball Danmark.
Hver klub kan deltage med 1 repræsentant, der har tale- og stemmeret. Desuden kan en klub deltage med 1 observatør uden tale- og stemmeret.

Hvis ikke det er klubbens forperson, som deltager på repræsentantskabsmødet, skal der udfyldes en fuldmagt underskrevet af klubbens forperson. Fuldmagten bedes forud for mødet sendt til info@volleyball.dk.
Fuldmagt kan findes og downloades under MØDEMATERIALER 2024.

Eventuelle kandidater til poster i bestyrelsen bedes indsende deres kandidatur og motivation til info@volleyball.dk, så de kan nå at blive præsenteret forud for repræsentantskabsmødet. Det er muligt at foreslå kandidater frem til og på mødet.

repræsentantskabsmøder

Repræsentantskabsmødes afholdes én gang årligt, hvor Volleyball Danmarks bestyrelsesformand og nedsatte bestyrelsesudvalg aflægger deres beretninger og det strategiske arbejde for den kommende periode præsenteres. Repræsentantskabet skal yderligere gennemgå årsrapport, fastsætte kontingentsatser samt stemme om valgbare bestyrelsesmedlemmer. Repræsentantskabet vælger også medlemmerne af Volleyball Danmarks Appelinstans samt Disciplinærinstans.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i perioden fra og med uge 16 til og med uge 23 og annonceres på Volleyball Danmarks hjemmeside og meddeles medlemsforeningerne og de tilknyttede organisationer pr. e-mail med mindst 2 måneders varsel.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen eller 20% af medlemsforeningerne begærer det. Begæringen skal ske skriftligt med angivelse af forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes skriftligt af bestyrelsen til afholdelse mellem 3 og 6 uger efter begæringens modtagelse med mindst 14 dages varsel.

Repræsentantskabsmødet skal afholdes et geografisk forholdsvis centralt placeret sted i Danmark.

Læs Volleyball Danmarks vedtægter her.