Reglementer

På denne side kan du hente de opdaterede udgaver af Reglementshåndbogen. 

Der kan løbende forekomme opdatering af reglementerne, hvorfor brugerne bør holde sig orienteret om eventuelle opdateringer.

Volleyball Danmark er underlagt de til enhver tid gældende love, regler, bestemmelser og afgørelser udstedt af DIF. Find DIFs lovregulativer her.

Tekniske reglementer

Dommer og omkostningsdækning