Privatlivspolitik for Volleyball Danmark

Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 11. januar 2020.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i Volleyball Danmark behandler dine personoplysninger.

DATAANSVARLIG
I Volleyball Danmark er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig.

Vi er:
Volleyball Danmark

Adresse:
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby

CVR: 22 73 22 18
Tlf.: +45 4326 2710
Mail: info@volleyball.dk
Web: volleyball.dk

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Volleyball Danmark behandler persondata om den enkelte i forbindelse med behandlingen af medlemsregistrering, licens og forbrug af vores services.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Som bruger af Volleyball Danmarks ydelser, kan vi indsamle følgende oplysninger, når relevant:
a) Følsomme personoplysninger: CPR-nummer.
b) Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser (børneattest). 
c) Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, billeder.

KILDER
Når vi modtager information fra andre end dig selv, vil disse kilder være:
a) En tidligere arbejdsgiver.
b) Online kilder, f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige.
c) Offentlige myndigheder.

BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Volleyball Danmark opbevarer og benytter kontaktoplysninger på foreningernes medlemmer til udvikling af forbundet, administration af aktiviteter, medlemshåndtering, opfyldelse af lovkrav, uddannelser, samlinger, camps, levering af varer, du har bestilt hos os, bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende. 

Volleyball Danmark benytter ikke oplysningerne til kommercielle aktiviteter og videregiver dem ikke til tredjemand uden forudgående og særskilt aftale. Se nedenstående specificering for videreformidling af data til Genius Sports og DataProject. 

Alle kampe i Danmarksturneringen fra Volleyligaen til 2. division bliver indrapporteret i e-Scoresheet og Data Volley 4 og i forbindelse hermed videregives personoplysninger til DataProject og Genius Sport. Der er alene tale om videregivelse af følgende oplysninger:

– For volleyballspillere: Navn, fødselsdato, spiller-nr. og spillerposition
– For trænere og dommere: Navn

Du kan finde flere oplysninger omkring DataProject og Genius Sports behandling af personoplysninger i deres Privacy Policy her

NYHEDSBREV
Volleyball Danmarks nyhedsbrev udkommer på mail og handler primært om dansk volleyball og beachvolleyball. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet på link nederst i mailen. Læs mere om vilkår for Volleyball Danmarks nyhedsbreve her. 

SAMTYKKE
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Som medlem af Volleyball Danmark giver du automatisk samtykke til, at vi må offentliggøre billeder af dig eller dit barn i det omfang det er relevant i forbindelse med Volleyball Danmarks virke. Ved billeder af børn under 18 år, der kan betragtes som profilbilleder, indhentes eksplicit samtykke fra forældre. 

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, e-mail service og finansielle institutioner). Arrangører af stævner og turneringer. Offentlige myndigheder.

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS
Såfremt Volleyball Danmark videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU/EØS, sikrer Volleyball Danmark, at dette sker på forsvarlig vis. Oplysningerne vil kun blive videregivet i forbindelse med personens deltagelse i aktiviteter udenfor EU/EØS.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine oplysninger i det tidsrum, det er tilladt og nødvendigt i henhold til lovgivningen. Persondata slettes, når denne ikke længere er nødvendig i forbindelse med Volleyball Danmarks services eller for at opfylde bogføringskrav.

DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Volleyball Danmark på ovenstående e-mail.


Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.