Volleyball Danmarks strategi

På Volleyball Danmarks repræsentantskabsmøde den 16. maj 2021 blev Volleyball Danmarks strategi vedtaget. Strategien er bygget op om fem hovedområder, som uddybes herunder:

hovedområde 1

Volleyball Danmark vil sikre fremtidens attraktive volleyballklub gennem høj kvalitet i klubarbejdet, innovative tiltag og nærhed i samarbejdet.

Volleyball Danmark vil:

 • Styrke fællesskabet mellem Volleyball Danmark, kredse, klubber og medlemmer
 • Understøtte organisationsudvikling af klubber
 • Understøtte klubbers arbejde med synlighed i lokalområdet samt ved sparring omkring arbejdet med eksterne samarbejdspartnere
 • Levere service af høj kvalitet til kredse, klubber og medlemmer
 • Udvikle målrettede kampagner for at få service, ydelser og tiltag ud til kredse, klubber og medlemmer
 • Levere målrettet kommunikation som styrker klubudvikling og gør det attraktivt at være klub og en del af volleyballfamilien
 • Tilbyde at landshold i forbindelse med landsholdsarrangementer øger synligheden af lokale klubber i lokalområdet.
 • Tilbyde uddannelser af høj kvalitet
 • Tilbyde innovative tiltag der letter klubarbejdet
 • Understøtte klubbernes mangfoldighed og mulighed for at fastholde, tiltrække og involvere flere medlemmer, frivillige og spillere
  • Understøtte lokale ansættelser af fuldtidsansatte, der kan facilitere trænerudvikling i regionale områder i samarbejde med kredse og klubber
  • Skabe attraktive tilbud i de enkelte aldersgrupper, så man primært spiller i egen aldersgruppe

hovedområde 2

Volleyball Danmark vil fremme og støtte frivillighed gennem anerkendelse af de frivilliges indsats samt ved uddannelser af høj kvalitet.

Volleyball Danmark vil:

 • Arbejde for en bred anerkendelse af alle frivilliges indsats, lige fra den daglige anerkendelse til det fornemste hæderstegn, og det gælder både frivillige trænere, dommere, ledere, bestyrelsesmedlemmer samt øvrige frivillige, der bidrager til volleyball
 • Tilbyde attraktive træneruddannelser
  • Træneruddannelserne skal løbende udvikles, så det sikres, at der er et højt fagligt indhold
  • Udarbejde en model for trænerklassificering
 • Tilbyde attraktiv dommeruddannelse
  • Dommeruddannelsen skal løbende udvikles, så det sikres, at der er et højt fagligt indhold
  • Tilbyde attraktive uddannelsestilbud til dommere og dommerkandidater fra tidlige aldersgrupper
 • I samarbejde med andre forbund arbejde for at udbyde attraktive lederuddannelser for frivillige
  • Sikre, at uddannelser generelt indeholder relevant viden, som kan benyttes i andre sammenhænge end volleyball

hovedområde 3

Volleyball Danmark vil være en ansvarlig samfundsaktør gennem stærke fællesskaber, der tager ansvar for sociale og sundhedsmæssige forhold.

Volleyball Danmark vil:

 • Være tydelige og markante omkring vigtige værdier som sportslig integritet, diversitet og respekt for andre
 • Tage vare på klima og miljø i forbindelse med volleyballaktiviteter
 • Tage socialt ansvar og skabe stærke lokale og nationale fællesskaber
 • Give plads til alle og integrere udsatte samfundsgrupper i volleyball
 • Tage sundhedsansvar, både fysisk og mentalt, for alle aldersgrupper og på alle niveauer
 • Sikre lige muligheder og vilkår for klubhold på samme niveau
 • Sikre landshold lige muligheder og vilkår tilpasset behov og niveau

hovedområde 4

Volleyball Danmark vil optimere talent- og elitearbejdet for spillere, klubber og landshold gennem en tydelig rød tråd i udviklingsarbejdet samt ved et styrket træner- og støtteset-up.

Volleyball Danmark vil:

 • Styrke elitearbejdet med seniorlandsholdene
  • Arbejde mod at få fuldtidsansatte landstrænere, der kan understøtte arbejdet på seniorlandshold, ungdomslandshold, talentudvikling, træneruddannelse samt medvirke til at optimere træningsmiljøer for de bedste spillere i samarbejde med klubberne
  • Øge antallet af centrale træningssamlinger for bruttolandsholdsspillere
  • Øge mængden af internationale aktiviteter
 • I samarbejde med klubberne styrke det strukturerede talentudviklingsarbejde i hele Danmark
 • Volleyball Danmark vil løbende udvikle den røde tråd i elitearbejdet fra ungdom til senior
 • Øge antallet af attraktive og kompetitive ungdomskampe for den enkelte eliteungdomsspiller
 • Øge antallet af centrale træningssamlinger for ungdomselitespillere
 • Understøtte at Volleyligaen er en attraktiv certificeret række for spillere, klubber og byer
 • Understøtte at Beachvolleyball touren er en attraktiv turnering for spillere, klubber og byer.

hovedområde 5

Volleyball Danmark vil synliggøre og udbrede volleyball ved innovativt at udvikle mulighederne for, hvordan vi er sammen om volleyball.

Volleyball Danmark vil:

 • Via innovative løsninger udvikle volleyball til glæde for nye og eksisterende målgrupper
 • Benytte viden, forskning og eksperter i udvikling af nye løsninger
 • Afprøve nye forenings- og medlemsstrukturer
 • Udforske nye rammer og omgivelser for volleyball
 • Arbejde for attraktive sociale fællesskaber.