Klageinstanser

Disciplinærinstansen har til opgave at fastsætte disciplinære forholdsregler efter indberetninger og protester eller af egen drift i forbindelse med afviklingen af turneringer udskrevet af Volleyball Danmark, medmindre andet følger af propositionerne for de pågældende turneringer.

Appelinstansens er Volleyball Danmarks højeste dømmende instans og træffer afgørelse i sager, hvori Volleyball Danmarks disciplinærinstans har truffet afgørelse som er anket af en af parterne. Desuden kan sager vedrørende påbud i henhold til vedtægternes § 5.7 indbringes for appelinstansen.

Indbringelse af sager til disciplinærinstansen eller appelinstansen sker ved henvendelse til Volleyball Danmark, Idrættens Hus, 2605 Brøndby, info@volleyball.dk

Medlemmer af disciplinærinstans

Disciplinærinstansen vælges af repræsentantskabet og består af 6 medlemmer. Medlemmerne vælges for tre år ad gangen.

Valgt i 2021, på valg igen i 2024

Jesper Hansen (jurist)
Leif Sonnesen

Valgt i 2022, på valg igen i 2025

Johan Hartmann Stæger (jurist)
Arvid Lisbjerg

Valgt i 2023, på valg igen i 2026

Teis Corneliussen (jurist)
Tina Brauner

Medlemmer af Appelinstans

Appelinstansen vælges af repræsentantskabet og består af 3 medlemmer og 3 suppleanter. Medlemmerne vælges for 3 år ad gangen.

Valgt i 2021/2022, på valg igen i 2024

Christoffer Ploug (medlem valgt i 2022)
Jeff Jørgensen (suppleant valgt i 2021)

Valgt i 2022, på valg igen i 2025

Trine Binnett Jørgensen (medlem)
Marie Hesselbjerg (suppleant)

Valgt i 2023, på valg igen i 2026

Mette Haagensen (medlem)
Sanne Olesen (suppleant)