vores værdier, vision & strategi

Tag en bold og sæt en snor eller net op mellem to punkter… og så er spillet i gang! Volleyball kan spilles alle steder, på alle måder og vigtigst af alt, så kan ALLE være med. Derfor er volleyball også en af verdens mest populære sportsgrene, som spreder glæde, håb og sammenhold uanset om det spilles i sandet på eksotiske strande, på asfalten midt i byens pulserende liv eller på gulvet i den lokale hal.

Volleyball samler, inkluderer og skaber plads til alle i fællesskabet. Både i det lokale foreningsliv, men også i hele landet, når vores landshold træder ud på den internationale scene. Et fællesskab, som vi skal sikre, også består i fremtiden gennem bæredygtige rammer og udvikling.

I Volleyball Danmarks værdigrundlag, strategi, mission og vision har vi skabt fundamentet for vores fremtidige arbejde med sporten i Danmark, og vi tror på, at vi SAMMEN fortsat kan sikre et stærkt fællesskab for vores sport.

Plads til alle – brug for alle

Volleyball Danmarks værdigrundlag

I Volleyball Danmark stræber vi efter at være en ansvarlig samfundsaktør, som gennem stærke fællesskaber tager ansvar for sociale og sundhedsmæssige forhold både på og uden for banen.

Med udgangspunkt i volleyballsportens DNA arbejder vi ud fra værdigrundlaget”Plads til alle – Brug for alle”.

Volleyball Danmarks Vision

Volleyball Danmark vil være det mest innovative og servicemindede forbund, som skaber optimale muligheder for volleyball og fremtidens klubber.

Volleyball Danmarks mission

  • Volleyball Danmark vil med fokus på glæde, stolthed og høj kvalitet skabe en sund, innovativ og bæredygtig udvikling og udbredelse af volleyball.
  • Volleyball Danmark tager ansvar for fællesskabet og for at give de bedste betingelser for, at den enkelte kan udvikle sig som person, frivillig, leder og spiller.
  • Volleyball Danmark vil, i et forpligtende fællesskab, skabe store oplevelser, sejre og venskaber, der gennem hele livet engagerer og inspirerer.
  • Volleyball Danmark vil sikre mangfoldighed, så alle med stolthed kan deltage og glædes ved volleyball.

Volleyball Danmarks strategi

På Volleyball Danmarks repræsentantskabsmøde den 16. maj 2021 blev Volleyball Danmarks strategi vedtaget. Dyk ned i strategien herunder.

Volleyball Danmarks Børne- og ungesyn

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har udarbejdet et nationalt børne- og ungesyn, der udgør DIF-idrættens overordnede værdigrundlag og er en rettesnor for børne- og ungearbejdet, som Volleyball Danmark støtter op om.

DIFs Nationale Børne- og Ungesyn skaber en tydelig retning for, hvad vi som forbund ønsker med vores børne- og ungeidræt ud fra følgende punkter:

  • Alle børn og unge har ret til et aktivt liv
  • Alle børn og unge skal have adgang til idrættens fællesskaber
  • Alle børn og unge skal mødes af kompetente voksne i idrættens fællesskaber
  • Alle børn og unge skal inddrages og have medbestemmerlse i idrættens fællesskaber
  • Idrættens fællesskaber skal fremme trivsel og udvikling hos alle børn og unge