organisation

Volleyball Danmarks organisation består af en række organer, som står for udviklingen og driften af forbundets aktiviteter. Disse organer er:

  • Repræsentantskabet: Volleyball Danmarks øverste myndighed, som alene har ret til at foretage ændringer i Volleyball Danmarks vedtægter.
  • Bestyrelsen: Er ansvarlig for den overordnede ledelse af Volleyball Danmarks virksomhed efter de retningslinjer, som Volleyball Danmark Repræsentantskab afstikker.
  • Administrationen: Varetager den daglige ledelse og drift af Volleyball Danmarks strategi og aktiviteter.

klageinstanser

  • Disciplinærinstansen har til opgave at fastsætte disciplinære forholdsregler i overensstemmelse med § 20.1 efter indberetninger og protester eller af egen drift i forbindelse med afviklingen af de i § 3.2 nævnte turneringer medmindre andet følger af propositionerne for de pågældende turneringer.
  • Appelinstansens opgave er som Volleyball Danmarks højeste dømmende instans at afgøre alle de sager, hvori Volleyball Danmarks disciplinærinstans har truffet afgørelse, eller som i henhold til §5.7 indbringes for appelinstansen.

tilknyttede organisationer

Der er tilknyttet fem lokalkredse til Volleyball Danmark:

  • Nordjylland (omfattende alle kommuner i Region Nordjylland)
  • Midtjylland (omfattende alle kommuner i Region Midtjylland)
  • Sydjylland (omfattende alle kommuner i Region Syddanmark, bortset fra Fyn)
  • Fyn (omfattende alle kommuner på Fyn og tilhørende øer)
  • Sjælland inklusive Bornholm (omfattende alle kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden samt Bornholm).