Bestyrelsen

Volleyball Danmarks Bestyrelse er ansvarlig for den overordnede ledelse af Volleyball Danmarks virksomhed efter de retningslinjer, som Volleyball Danmarks repræsentantskab afstikker.

Volleyball Danmarks bestyrelse består af 7-9 medlemmer. Udtræder medlemmer af bestyrelsen før tid, kan bestyrelsen fortsætte uden at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, så længe der er minimum 6 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen består af forperson, næstforperson, økonomiansvarlig samt 4-6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år, således at forpersonen og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal, mens næstpersonen, økonomiansvarlig og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt forperson eller næstforperson. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende

Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsen i Volleyball Danmark nedsætter hvert år bestyrelsesudvalg, der varetager de enkelte områders udvikling i henhold til Volleyball Danmarks strategi.

Bestyrelsesudvalg kan kontaktes enten via info@volleyball.dk eller via den kontakt, der er angivet under hvert bestyrelsesudvalg


Volleyball Danmarks bestyrelse

Bestyrelse efter repræsentantskabsmøde den 14. maj 2023.

Ressort

 • Administrationen
 • Ledelse
 • Internationalt arbejde
 • Dommerudvalg

Ressort

 • Seniorudvikling
 • Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling

Ressort

 • Økonomi
 • Ungdomsudvikling

Ressort

 • Volleyball – Liga- og divisionsudvikling
 • Ungdomsudvikling

Ressort

 • Volleyball – Landsholds- og talentudvikling
 • Dommerudvalg

Ressort

 • Seniorudvikling

Ressort

 • Beachvolleyball – landsholds. og talentudvikling

Ressort

 • Volleyball – Landsholds- og talentudvikling
 • Volleyball – Liga- og divisionsudvikling
 • Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling

bestyrelsesudvalg

ungdomsudvikling

Medlemmer
Morten Refsgaard (forperson), Volleyball Danmarks bestyrelse
Robert Mikelsons, Volleyball Danmarks bestyrelse
Louise Kjærsgaard Bertelsen
Henrik Jørgensen
Sara Lilja Jensen, Volleyball Danmarks administration

seniorudvikling

Medlemmer
Vicky Linnet Rahbek Andersen (forperson), Volleyball Danmarks bestyrelse
Jørgen Bentzen, Volleyball Danmarks næstforperson
Ida Bang Hedelund
Andreas Graversen
Helle Søndergaard
Randi Fechtenburg, Volleyball Danmarks administration

Volleyball – Landsholds- og talentudvikling

Medlemmer
Louise Holm Sommer (forperson), Volleyball Danmarks bestyrelse
Jens Larsen, Volleyball Danmarks bestyrelse
Mads Ditlevsen
Anne Mette Lykkeberg
Jesper Jørgensen, Volleyball Danmarks direktør

Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling

Medlemmer
Karin Iversen, (forperson) Volleyball Danmarks bestyrelse
Jørgen Bentzen, Volleyball Danmarks næstforperson
Jens Larsen, Volleyball Danmarks bestyrelse
Anders Hoyer
Cecilie Køllner Olsen
Jacob Stein Brinck
Jesper Jørgensen, Volleyball Danmarks direktør

Volleyball – Liga- og divisionsudvikling

Medlemmer
Robert Mikelsons (forperson), Volleyball Danmarks bestyrelse
Jens Larsen, Volleyball Danmarks bestyrelse
Jacob Petersen
Preben Dahlgaard
Jesper Jørgensen, Volleyball Danmarks direktør
Henrik Petersen, Volleyball Danmarks administration

Beachvolleyball Tourgruppen

Medlemmer
Lars Mayland, (forperson) – EliteBeach
Cecilie Køllner Olsen – Copenhagen Beachvolley
Jacob Stein Brinck – Aarhus Beachvolley Club
Jesper Christoffersen – Copenhagen Beachvolley
Louise Landbo Larsen – Aalborg Beachvolley
Sara Stief – Copenhagen Beachvolley

Volleyball – Turneringsudvalget

Medlemmer
Preben Dahlgaard (forperson)
Michael Staal
Hans-Ole Nielsen (spilleregelgruppen)

Dommerudvalget

Medlemmer
Mads Olsen (forperson), Volleyball Danmarks forperson
Louise Holm Sommer, Volleyball Danmarks bestyrelse
Morten Klein
Flemming Munk
Nicklas Kjær Thomsen
August Jelert, Volleyball Danmarks administration

Arbejdsgrupper nedsat af dommerudvalget

spilleregelgruppe

Medlemmer
Morten Klein 
Michael Andersen
Hans-Ole Nielsen
Nicklas Kjær Thomsen
August Jelert, Volleyball Danmarks administration

Beachvolleyball – påsætning og spilleregler

Medlemmer
Coung Nguyen
Peter Valsgaard
Sara Lilja Jensen, Volleyball Danmarks administration

Påsætningsgruppe volleyball

Medlemmer
Morten Klein
Paul-Erik Jensen
Per Vind Petersen
Claus Bøllingtoft, Volleyball Danmarks administration

Uddannelsesgruppe

Medlemmer
Hans-Ole Nielsen
August Jelert
Michael Andersen
Flemming Munk
Nicklas Kjær Thomsen
Mie Herred Andersen, Volleyball Danmarks administration

Mentorgruppe

Medlemmer
Flemming Munk
Mie Herred Andersen, Volleyball Danmarks administration