Bestyrelsen

Volleyball Danmarks Bestyrelse er ansvarlig for den overordnede ledelse af Volleyball Danmarks virksomhed efter de retningslinjer, som Volleyball Danmarks repræsentantskab afstikker.

Volleyball Danmarks bestyrelse består af 7-9 medlemmer. Udtræder medlemmer af bestyrelsen før tid, kan bestyrelsen fortsætte uden at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, så længe der er minimum 6 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen består af formand, næstformand, økonomiansvarlig samt 4-6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år, således at formanden og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal, mens næstformanden, økonomiansvarlig og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende

Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsen i Volleyball Danmark nedsætter hvert år bestyrelsesudvalg, der varetager de enkelte områders udvikling i henhold til Volleyball Danmarks strategi.

Bestyrelsesudvalg kan kontaktes enten via info@volleyball.dk eller via den kontakt, der er angivet under hvert bestyrelsesudvalg

Mødereferater (kommer snart)

 • Referat 2023
 • Deltagerliste 2023
 • Indkaldelse 2023
 • Mødemateriale 2023
 • Årsrapport 2022
 • Forslag til opdaterede vedtægter 2023
 • Kandidat til bestyrelsen
 • Referat 2022
 • Deltagerliste 2022
 • Indkaldelse 2022
 • Mødemateriale 2022
 • Årsrapport 2021
 • Referat 2022
 • Deltagerliste 2022
 • Indkaldelse 2022
 • Mødemateriale 2022
 • Årsrapport 2021
 • Referat 2022
 • Deltagerliste 2022
 • Indkaldelse 2022
 • Mødemateriale 2022
 • Årsrapport 2021
 • Referat 2022
 • Deltagerliste 2022
 • Indkaldelse 2022
 • Mødemateriale 2022
 • Årsrapport 2021

 • Volleyball Danmarks bestyrelse

  Bestyrelse efter repræsentantskabsmøde den 14. maj 2023.

  bestyrelsesudvalg

  ungdomsudvikling

  Medlemmer
  Morten Refsgaard (forperson), Volleyball Danmarks bestyrelse
  Robert Mikelsons, Volleyball Danmarks bestyrelse
  Louise Kjærsgaard Bertelsen
  Skafte Herskind
  Rolf Meegdes
  Sara Lilja Jensen, Volleyball Danmarks administration

  seniorudvikling

  Medlemmer
  Vicky Linnet Rahbek Andersen (forperson), Volleyball Danmarks bestyrelse
  Jørgen Bentzen, Volleyball Danmarks næstformand
  Ida Tulsgaard Jensen
  Andreas Graversen
  Helle Søndergaard
  Sif Thisted
  Randi Fechtenburg, Volleyball Danmarks administration

  Volleyball – Landsholds- og talentudvikling

  Medlemmer
  Louise Holm Sommer (forperson), Volleyball Danmarks bestyrelse
  Jens Larsen, Volleyball Danmarks bestyrelse
  Mads Ditlevsen
  Anne Mette Lykkeberg
  Jesper Jørgensen, Volleyball Danmarks direktør
  Henrik Petersen, Volleyball Danmarks administration

  Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling

  Medlemmer
  Karin Iversen, (forperson) Volleyball Danmarks bestyrelse
  Jørgen Bentzen, Volleyball Danmarks næstformand
  Jens Larsen, Volleyball Danmarks bestyrelse
  Anders Hoyer
  Cecilie Køllner Olsen
  Jacob Stein Brinck
  Jesper Jørgensen, Volleyball Danmarks direktør

  Volleyball – Liga- og divisionsudvikling

  Medlemmer
  Robert Mikelsons (forperson), Volleyball Danmarks bestyrelse
  Jens Larsen, Volleyball Danmarks bestyrelse
  Jacob Petersen, Formand for DVF (Foreningen af Ligaklubber)
  Preben Dahlgaard
  Jesper Jørgensen, Volleyball Danmarks direktør
  Henrik Petersen, Volleyball Danmarks administration

  Beachvolleyball Tourgruppen

  Medlemmer
  Lars Mayland, (forperson) – EliteBeach
  Cecilie Køllner Olsen – Copenhagen Beachvolley
  Jacob Stein Brinck – Aarhus Beachvolley Club
  Jesper Christoffersen – Copenhagen Beachvolley
  Louise Landbo Larsen – Aalborg Beachvolley
  Sara Stief – Copenhagen Beachvolley

  Volleyball – Turneringsudvalget

  Medlemmer
  Preben Dahlgaard (forperson)
  Michael Staal
  Hans-Ole Nielsen (spilleregelgruppen)

  Dommerudvalget

  Medlemmer
  Mads Olsen (forperson), Volleyball Danmarks forperson
  Louise Holm Sommer, Volleyball Danmarks bestyrelse
  Morten Klein
  Flemming Munk
  Nicklas Kjær Thomsen
  August Jelert, Volleyball Danmarks administration

  Arbejdsgrupper nedsat af dommerudvalget

  spilleregelgruppe

  Medlemmer
  Morten Klein 
  Michael Andersen
  Hans-Ole Nielsen

  Beachvolleyball – påsætning og spilleregler

  Medlemmer
  Coung Nguyen
  Peter Valsgaard
  Sara Lilja Jensen, Volleyball Danmarks administration

  Påsætningsgruppe volleyball

  Medlemmer
  Morten Klein
  Paul-Erik Jensen

  Uddannelsesgruppe

  Medlemmer
  Hans-Ole Nielsen
  August Jelert
  Michael Andersen
  Mie Herred Andersen, Volleyball Danmarks administration