Politikker og vejledninger

På siden her har vi samlet en række politikker og vejledninger, Volleyball Danmark baserer sin daglige drift på.

politikker

VejledniNger

Såfremt du som udøver, frivillig eller klub har spørgsmål i relation til doping, er du meget velkommen til at kontakte Volleyball Danmarks direktør, der kan hjælpe med afklaring af spørgsmål, eller henvise til relevante personer eller organisationer som f.eks. Danmarks Idrætsforbund eller Anti Doping Danmark.