Politik vedrørende volleyball og beachvolleyball – senior landsholdselite

Volleyball Danmark rummer flere forskellige discipliner, som hver især retter sig mod forskellige målgrupper. På det elitære plan er der to produkter repræsenteret, volleyball og beachvolleyball.

I volleyball arbejdes der med ungdomslandshold og A-landshold. I beachvolleyball arbejdes også med ungdomslandshold, mens der for senior arbejdes med internationalt satsende spillere samt bruttolandshold.

Volleyball Danmarks ønske er, at vores A-landshold i volleyball og bruttolandsholdsspillere og internationalt satsende spillere i beachvolleyball, skal have en identitet, og møde en anerkendelse, der definerer dem som dedikerede eliteidrætsudøvere. Dette skal komme til udtryk i den træning og satsning, som den enkelte udøver leverer i hverdagen, og afspejles i det program, struktur og økonomi, som Volleyball Danmark er i stand til at sætte op omkring atleterne og holdene.

På ungdomssiden er Volleyball Danmarks officielle politik, at vi i videst muligt omfang vil give rum til, at en udøver kan afprøve sit potentiale på højeste plan i både volleyball og beachvolleyball. Læs separat ungdomspolitik her.

For at opnå det nødvendige kvalitative niveau og være en troværdig eksponent for en elitekultur, er det en forudsætning, at seniorudøveren dedikerer sig til én af de to discipliner i en længere og sammenhængende periode. På den vis vil udøveren være en potentiel deltager i Volleyball Danmarks elitære arbejde på højeste seniorniveau og drage fordel af Volleyball Danmarks økonomiske midler afsat til volleyball A- landshold eller beachvolleyballs bruttolandsholdsspillere samt internationalt satsende spillere.

Volleyball Danmark har ingen intentioner om at gribe ind i den enkelte udøvers ønske om udøvelse af både volleyball og beachvolleyball. Udøvere kan således godt deltage på alle nationale niveauer i begge discipliner. Desuden er det muligt for en udøver at skifte fokus i løbet af sin karriere og i så fald eventuelt blive aktuel for en anden elitær satsning.

De konkrete beslutninger og satsninger vedrørende ovenstående, vil altid blive diskuteret og aftalt mellem udøveren, de involverede landstrænere og sportschefen.

For A-landsholdene i volleyball vil følgende blandt andet være gældende for udøverne:

Det danske landshold udtages blandt spillere, der lever op til ovenstående, samt forpligter sig til at indgå i holdfælleskabet og prioriterer de aftalte aktivitetsplaner.

Desuden skal spilleren have et spillemæssigt niveau, der berettiger til deltagelse.

For en beachvolleyballspiller der satser international:

For en bruttolandsholdsspiller i beachvolleyball, vil følgende blandt andet være gældende:

kontakt mig, hvis du har spørgsmål til denne side:

Sebastian Mikelsons

Sportschef volleyball & beachvolleyball