Værktøjskassen

Rekruttering og fastholdelse af frivillige

Uden frivillige er det svært at drive en forening. De frivillige er med til at omsætte bestyrelsens visioner til virkelighed og skaber og driver klubbens aktiviteter og kultur. I denne guide kan du få inspiration til at rekruttere og fastholde frivillige i jeres forening.

Forskellige typer frivillige

Der er mange forskellige typer frivillige i en idrætsforening: Bestyrelse, trænere, arrangement-arrangører, kage-bagere, tøj-vaskere, stævneafviklere mm.. De forskellige typer frivillige har ofte også forskellige motivationsfaktorer, tilknytningsforhold og kvalifikationer. Hav derfor den enkeltes behov og egenskaber for øje, når du rekruttere og fastholder frivillige.

Nye frivillige? Spørg!

Selv om det kan være udfordrende at finde frivillige, viser en ny undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut, at rigtig mange gerne vil være frivillige – hvis bare de bliver spurgt, og opgaven er klart beskrevet.

Klare og definerede opgaver

Giv de frivillige en klar definition af opgavernes karakter. Hvad er målet med opgaverne? Hvem hjælper vi? Giv gerne flere områder at vælge imellem. Tænk på, at de frivilliges ønsker til opgaver kan forandre sig år efter år og det er derfor vigtigt at tage højde for det, hvis man ønsker at fastholde dem. Som bestyrelse kan det derfor være en fordel at skabe et overblik over de opgaver I har i løbet af en sæson, og for hver opgave nedskrive:

 • En konkret opgavebeskrivelse
 • Tidsestimat for opgaven
 • Eventuel honorering

I kan finde inspiration til at lave opgavebeskrivelser under værktøjet Action Cards.

Afhold arrangementer

Mange frivillige motiveres af, at være en del af en fællesskab og føle ejerskab over foreningen. Derfor kan sociale arrangementer være en god måde til både at fastholde og aktivere nye frivillige. Idéer til sociale arrangementer kan være:

 • Forældreaftener kan være en god måde at engagere forældre i foreningens aktiviteter og derfor give dem lyst til at være frivillige på sigt
 • Fællesspisning for nuværende og interesserede frivillige
 • Klubarrangementer er generelt godt for frivilligekulturen i jeres forening

Kommunikation

Selv om det for jer som bestyrelse er en selvfølgelighed, at foreningen er drevet af frivillige, er det ikke nødvendigvis alle forældre og spillere der ved dette. Vær derfor gode til at fortælle jeres medlemmer om frivilligheden i jeres forening. I kan fx:

 • Uddele brochurer til medlemmer eller sæt en plance op
 • Snak med forældrene når de henter deres børn
 • Sig tak til de frivillige ved sociale arrangementer i klubben – her kan mange gøres opmærksomme på muligheden for at blive frivillig, og eksisterende frivillige anerkendes for deres arbejde
 • Brug lokalmedier til at fortælle gode historier om frivilligheden
 • Vær positive i jeres kommunikation når I søger frivillige

Anerkendelse

Synliggør at der er opbakning fra klubbens side til de frivillige ved f.eks. at sende motiverende mails engang imellem, møde op ude til aktiviteterne og lign. 
Vis – ved at være til stede også pr. mail eller telefon – at deres arbejde værdsættes og at klubben følger deres indsats. 
En metode kan også være at skrive artikler om de frivilliges arbejde på klubbens hjemmeside eller lave opslag på Facebook med “tak for hjælpen”. 

Udviklingsmuligheder 

Der skal være plads til, at den enkelte frivillige kan udvikle sig inden for klubbens rammer. F.eks. blive leder for andre frivillige, få nye ansvars- eller arbejdsområder, få mulighed for selv at stå for nye projekter, føre idéer ud i livet osv.,

Værktøjer

 • Lav en frivilligstrategi – find værktøjet her
 • Udpeg en frivilligansvarlig – find værktøjet her
 • Definer jeres frivillige opgaver – find værktøjer her
 • Guide til at styrke frivilligheden – find guiden her
 • Guide til forældreinddragelse – find guiden her