Værktøjskassen

Få frivillige med Action cards

Få beskrevet opgaverne I har i jeres forening, så de nemmere kan uddeles til frivillige – også udenfor bestyrelsen. Få inspiration til at lave Action Cards i dette værktøj.

Action Cards er en måde, hvorpå man kort og præcist definerer de opgaver, der skal løses af frivillige. Når man laver Action cards er det centralt at man skære opgaverne ud i meget små og overskuelige dele. 

Identificer opgaverne

For at lave brugbare Action Cards kræver det i første omgang at klubben får defineret deres opgaver. En ide til processen kunne være, at lave en temaaften hvor bestyrelse, spillere og forældre mødes og gennemgår følgende punkter:

 • Lav en brainstorm på alle opgaver, der er brug for at løfte i løbet af en sæson
 • Brug Årshjulet som hjælp til at identificere opgaverne
 • Del jer ud i mindre arbejdsgrupper og fordel de opgaver der skal beskrives mellem jer
 • Beskriv opgaverne udførligt
 • Saml alle opgaverne i et fælles dokument

Det tager lidt tid første gang I får defineret jeres opgaver, men det vil fremadrettet gøre det nemmere at synliggøre og fordele opgaverne til jeres frivillige.

Beskriv opgaverne

Det er vigtigt, at opgaverne er konkret beskrevet og indeholder en beskrivelse af omfang, deadline og eventuelle kompetencer. Overvej og beskriv følgende:

 • Opgavebeskrivelse – hvad, hvor, hvornår, hvorfor, hvordan?
 • Er det en enkeltstående opgave eller kontinuerlig i løbet af sæsonen?
 • Deadline på opgaven
 • Tidsestimat – tager det én time eller 10?
 • Kræver opgaven nogle specifikke kompetencer? Fx excel, juridiske. Det kan også være en idé at beskrive, hvis opgaven INGEN kompetencer/erfaringer kræver.

Eksempler på opgaver der kan uddeles til jeres frivillige

 • Skolestævne afvikling
 • Bage kage til klubarrangement
 • Forældremøder
 • Sparring til trænere
 • Kørsel
 • Stævneoversigt
 • Hjemmeside
 • Julefest
 • Afslutningsfest
 • Kurser
 • Børneattester
 • Søge haltider
 • Kontingenter