Værktøjskassen

Lektionsplaner 8.-9. klasse

Her kan du finde lektionsplaner og læringsmål tilknyttet Volleyball for elever i 8. og 9. klasse.

Lektionsplaner

Læringsmål

I 8. – 9. klasse spiller vi Teen 1 og Teen 2, men det er vigtigt at huske på, at Teenvolley ikke følger klassetrin, men færdigheder. Jo ældre man er, jo hurtigere lærer man, og jo hurtigere kan man rykke op i levels. Går spillerne i 8. – 9. klasse og endnu ikke har stiftet bekendtskab med Teenvolley, vil det være en god idé at starte på Kidsvolley level 2 eller 3, som introduktion til det mere tekniske krævende spil på Teen 1 eller Teen 2. 
 
Teen 1 minder meget om Kidsvolley level 3. En væsentlig forskel er dog, at på level 3 skal anden berøring gribes, mens anden berøring  gribes på Teen 1. 
På Teen 2 er der ingen bolde, der må kastes eller gribes, og spillet minder i sin grundform om almindelig volleyball. 
 
Da eleverne i 9. klasse skal til prøve i idrætsfaget, vil det være naturligt at bruge Teenvolley, hvis man trækker “Boldbasis og boldspil”. Det vil også være oplagt at vælge et tema til eksamen.

Temaer til eksamen

Fair Play: Kidsvolley og Teenvolley ligger meget vægt på samarbejde og Fair Play. Til stævnerne er det børnene/de unge, der dømmer kampene, hvilket giver dem en stor respekt for det at være dommer. Ligeledes lægger sporten op til samarbejde, og det at “heppe” på hinanden og med hinanden er en naturlig del af spillet. 
 
Idræt og køn: I udviklingen fra Kidsvolley-Teenvolley spiller piger og drenge på samme hold, hvilket ikke gælder for ret mange idrætsgrene. Det kunne sammenlignes med håndbold og fodbold, hvor drenge og piger spiller på hver deres hold. 
 
Idræt/Kidsvolley-Teenvolley gennem tiderne: Hvordan har spillet udviklet sig? Før 2002 spillede man med 6 mand på banen, hvis man startede med at spille volley som 10-årig. Hvorfor ændrede man spillet, og hvad har det “givet” sporten? 


Lektionens opbygning

 1. Hvad skal eleven lære? 
 2. Opvarmning (her vil det være en god ide, at lade eleverne stå for opvarmningen). 
 3. Tekniske småøvelser med baggerslag, fingerslag, smash og serv 
 4. Smash 
 5. Overhåndsserv 
 6. Spil på Teen 1 + 2 
 7. Evaluering/hvad har du lært? 

Hvad skal eleverne lære?

 • At kunne beherske fingerslag, baggerslag og serv i spillet
 • At kunne beherske smash
 • At kunne beherske en under- eller overhåndserv
 • At finde spille rytme
 • At kende til reglerne på Teen 1 + 2 og kunne spille spillet
 • At kunne bruge de faglige ord og begreber, der bruges i Teenvolley

Det er en god ide at lade selve teenvolleyspillet være den bærende del af undervisningenslektionen. Du kan benytte mange af de baggerslagsøvelser som repetition, der vises i lektionsplanen for 3. – 4. klassetrin og fingerslagsøvelserne, der vises i lektionsplanerne for 5.-7. klassetrin. 

fælles mål

Teenvolley opfylder de overordnede retningslinjer for færdigheds- og vidensmål i 8. – 9. klasse, de såkaldte fælles mål i idræt. 
 
Nedenfor ses de færdigheds- og vidensmål, som vi arbejder med i Teenvolley indenfor de forskellige områder. 

Alsidig idrætsudøvelse

Idrætskultur og relationer

Krop, træning og trivsel