Kidsvolley

Frivillighedens Vigtige Rolle i Kidsvolley: Rekruttering, Fastholdelse og Værktøjer

I tredje del af vores artikelserie om Kidsvolley sætter vi fokus på et afgørende element: de frivillige. Uden dem ville klubbernes kidsafdelinger ikke kunne fungere optimalt. Vi har undersøgt, hvem de frivillige er, hvordan de rekrutteres, og hvordan man kan fastholde dem.

:


Typer af Frivillige

Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at størstedelen af de frivillige i kidsafdelingerne er trænere. De udgør rygraden i enhver klub, der huser børn, der ønsker at spille Kidsvolley. Men ud over trænerne er der andre vigtige roller, som hjælpetrænere, holdansvarlige, og dem der står for kørsel til stævner. Vores undersøgelse afslørede, at nogle klubber har specialiserede frivillige til at varetage disse opgaver, mens andre steder er trænerne alene om det hele. Desværre rapporterede halvdelen af klubberne, at de ikke mener, at de har tilstrækkeligt med frivillige i øjeblikket.

Rekruttering og Fastholdelse af Frivillige

Den mest effektive måde at rekruttere frivillige på er ved at spørge direkte. Det viser vores undersøgelse, hvor 63% af klubberne anvender denne metode, og hvoraf 52% af disse oplever, at det virker godt eller rigtig godt. Det bekræfter også tidligere undersøgelser, der viser, at mange mennesker er villige til at hjælpe til, hvis de bare bliver spurgt direkte og tilbudt en konkret opgave.

Derudover er inddragelse af forældrene også en effektiv strategi. Halvdelen af klubberne arbejder aktivt på at inddrage forældrene i børnenes sport, og dette har vist sig at være en god kilde til nye frivillige.

Værktøjer fra Volleyball Danmark

For at hjælpe klubberne med at rekruttere og fastholde frivillige har Volleyball Danmark udviklet forskellige værktøjer. Disse omfatter blandt andet en frivilligstrategi, hvor klubberne kan definere deres mål og metoder til at tiltrække og fastholde frivillige. Der er også værktøjer til at udpege en frivilligansvarlig samt at definere de forskellige frivillige opgaver. Endvidere tilbyder Volleyball Danmark også guider til at styrke frivilligheden generelt og til at inddrage forældrene mere aktivt.

  • Lav en frivilligstrategi – find værktøjet her
  • Udpeg en frivilligansvarlig – find værktøjet her
  • Definer jeres frivillige opgaver – find værktøjer her
  • Guide til at styrke frivilligheden – find guiden her
  • Guide til forældreinddragelse – find guiden her

At have tilstrækkeligt med frivillige i kidsafdelingerne er afgørende for at sikre, at børnene kan nyde godt af Kidsvolley og udvikle sig både sportsligt og socialt. Vores undersøgelse viser, at der stadig er arbejde at gøre i mange klubber for at rekruttere og fastholde frivillige, men med de rette strategier og værktøjer er det opnåeligt. Lad os sammen fortsætte med at styrke frivilligheden i kidsvolley og sikre en positiv og udviklende oplevelse for alle involverede.

Del nyhed

LÆS OGSÅ