Værktøjskassen

Volleyskolen og talentcenter

Vil du gerne træne endnu mere volleyball? Volleyball Danmark organiserer og afvikler en masse aktiviteter for unge volleyballspillere, som har lyst til at spille en masse volleyball, møde nye kammerater og udvikle sig som spillere. Disse aktiviteter kalder vi Volleyskolen og Talentcenter.

Volleyskolen og Talentcentrene er steder, hvor de spillere som har lyst til at spille endnu mere volleyball, samt møde spillere fra andre klubber, kan komme og træne. Det primære formål med Volleyskolen og Talentcentrene er at sikre, at den enkelte spillers potentiale bliver udnyttet maksimalt i forhold til de givne ressourcer. Sekundære formål er at udvikle talentfulde trænere samt udvide kendskabet blandt trænere og ledere til udvikling af talenter.

Volleyskolen

Volleyskolen er en ekstra træningsmulighed for alle ungdomsspillere. Til træningen mødes spillere fra mange klubber i området. Volleyskolen følger Volleyball Danmarks aldersrelaterede træningskoncept (ATK), der er udarbejdet i samarbejde med Team Danmark. Et koncept der handler om “Langsigtet Atletisk Udvikling”, hvor der tages hensyn til spillernes biologiske alder. Træningen tager afsæt i ungdomstrænermanualen.

Hvem kan være med?

Alle i aldersgruppen 11- 17 år, som er nysgerrige på mere volleyball, og har lyst til at udvikle sig, og kan spille med voksenbold.

På Volleyskolen vil du opleve fællesskabet med andre volleyballspillere fra hele dit område og møde nogle af Danmarks bedste trænere.

Træning og kontaktpersoner

Volleyskolen Fyn
Volleyskolen Midt- og vestjylland
Volleyskolen Nordjylland
Volleyskolen Sjælland og øerne
Volleyskolen Sydjylland

Talentcenter

Talentcenter er en ekstra træningsmulighed for ungdomsspillere, hvor spillere fra flere forskellige klubber mødes. Talentcenteret følger Volleyball Danmarks aldersrelaterede træningskoncept (ATK), der er udarbejdet i samarbejde med Team Danmark. Et koncept der handler om “Langsigtet Atletisk Udvikling”, hvor der tages hensyn til spillernes biologiske alder. Træningen tager afsæt i ungdomstrænermanualen. 

Hvem kan være med?

Talentcenter er for dem med lidt mere volleyballerfaring, som ønsker at blive endnu dygtigere. Deltagelse i Talentcentret er også et krav for at blive taget i betragtning til ungdomslandsholdet. 

TRÆNING OG KONTAKTPERSONER

Talentcenter B – øst
talentcenter B – vest
Talentcenter A