Værktøjskassen

Lektionsplaner 3.-4.Klasse

Her kan du finde lektionsplaner og læringsmål tilknyttet Volleyball for elever i 3. og 4. klasse.

Lektionsplaner

Læringsmål

Går eleverne i 3. – 4. klasse, og endnu ikke har stiftet bekendtskab med Kidsvolley, vil det være en god idé at starte på level 1. De magter de tekniske færdigheder, kaste og gribe og kan koncentrere sig om at lære spillets idé, rotationsorden, pointtælling etc. Efter få lektioner kan startes på level 2.

Det er vigtigt, at spillerne får en succesoplevelse de første gange, de prøver Kidsvolley. Du kan se spillet ved at trykke her.


Lektionens opbygning

 1. Hvad skal I lære?
 2. Opvarmning med boldlege
 3. Baggerslag
 4. Ståenden smash
 5. Serv
 6. Spil på level 2
 7. Evaluering/hvad har du lært?

Hvad skal eleverne lære?

 • At kaste og gribe med baggerslagskast/gribninger
 • At udføre et baggerslag og et fingerslag
 • At udføre et stående smash
 • At udføre en serv
 • At spille et boldspil med få enkle regler
 • Justere reglerne, så de passer til individuelle formåen
 • At samarbejde om forskellige øvelser og spil
 • At kende til reglerne på level 2 og spille spillet
 • At kende til de faglige ord og begreber, der bruges i Kidsvolley

På level 2 i Kidsvolley indføres bagger- og fingerslaget. Baggerslag og fingerslag bliver de teknikker, der bruges til den første berøring. Det kan i starten være svært at få spillet til at flyde, stil derfor ikke helt så store krav til udførelsen. Vigtigst er at få flow i spillet. Det viser sig, at eleverne har prøvet det et par gange lykkedes det bedre og bedre.

Det er en god ide at lade selve Kidsvolleyspillet være den bærende del af undervisningslektionen.

Du kan benytte mange af de kaste og gribeøvelser, der er vist for lektionsplanen for 1. – 2. klasse.

Fælles mål

Kidsvolley opfylder de overordnede retningslinjer for færdigheds- og vidensmål i 3. – 4. klasse, de såkaldte fælles mål i idræt.

Nedenstående er de færdigheds- og vidensmål, som vi arbejder med i Kidsvolley indenfor de forskellige områder:

Alsidig idrætsudøvelse

Boldspil og boldbasis

 • Eleven kan spille regelbaserede boldspil såvel individuelt som på hold
 • Eleven har viden om regler i boldspil
 • Eleven kan justere boldspil ved at ændre forudsætninger og regler
 • Eleven har viden om spiludvikling
 • Eleven kan i bevægelse modtage og aflevere forskellige boldtyper
 • Eleven har viden om kaste- og gribeteknik

Idrætskultur og relationer

Normer og værdier

 • Eleven kan opstille individuelle og fælles regler
 • Eleven har viden om regelsæts formål og struktur
 • Eleven kan samtale om tabe- og vindereaktioner
 • Eleven har viden om tabe- og vindereaktioner
 • Eleven kan handle i overensstemmelse med fairplay
 • Eleven har viden om fairplay

Samarbejde og ansvar

 • Eleven kan udvise ansvar i idrætsaktiviteter
 • Eleven kan udvise samarbejdsevne i idrætslige aktiviteter
 • Eleven har viden om ansvar og hensyn i idrætsfællesskaber
 • Eleven har viden om roller i idrætsaktiviteter
 • Eleven har viden om kropslige grænser

Ordkendskab

 • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber
 • Eleven har viden om centrale fagord og begreber

Fit First – Træning med høj puls (Indskoling)

Fit First konceptet er kidsvolley med høj puls. Undervisningsplanerne har fokus på intens og involverende forløb, der kan afvikles i idrætstimerne eller i understøttende undervisning. Der tages ikke højde for, at teknikken udføres korrekt, men at eleverne får en oplevelse med fuld fart på.
Du kan hente hele hæftet inkl. øvelser her:

Fit First – Træning med høj puls (Mellemtrin)

Fit First konceptet er kidsvolley med høj puls. Undervisningsplanerne har fokus på intens og involverende forløb, der kan afvikles i idrætstimerne eller i understøttende undervisning. Der tages ikke højde for, at teknikken udføres korrekt, men at eleverne får en oplevelse med fuld fart på.
Du kan hente hele hæftet inkl. øvelser her: