Værktøjskassen

Feedback

Feedback er et vigtigt redskab for at spillerne kan udvikle sig og en effektfuld måde at skabe og opretholde en ønsket træningskultur. Læs mere om at give feedback her.

Den gode træning indeholder feedback fra træneren til spilleren og fra spillerne til træneren. Feedback er et af det vigtigste redskaber i udviklingen af spillernes færdigheder. 

Feedback på mange forskellige måder

Feedback er egentlig et svært træningsredskab at mestre, da det kan gøres på mange forskellige måder og du skal som træner altid give feedback på den mest hensigtsmæssige måde overfor netop den spiller, du giver feedback til. Alle spillere er forskellige og de tager ros/kritik på forskellige måder. 
Feedback sender et signal til spillerne om, at du ser dem og denne opmærksomhed motiverer de fleste spillere.

Generelt om feedback

Generelt er følgende punkter dog værd at overveje:

  1. Vær specifik: Forsøg at vær specifik i din feedback. Feedbackommentarer som “Det var flot, fordi du…” giver meget mere værdi til spilleren end “Det var flot”. Feedback hvor spilleren ikke ved hvad der var godt/eller skidt er ikke med til at udvikle spillerens evner.
  2. Giv alternativer til hvordan færdigheden også kan laves: Konstruktiv feedback er nødvendig for at spillerne kan udvikle sig, men det er ikke altid nok at forklare hvilken ting i færdigheden, spilleren kunne have gjort bedre. Ofte bliver man nødt til at komme med forslag til hvordan det kunne have været udført anderledes. Der er således forskel på at sige; “Du havde ikke strakte arme” og “Du havde ikke strakte arme i dit baggerslag denne gang. Næste gang skal du tidligere i position til bolden, så du kan have strakte arme”.
  3. Forklar frem for at vurdere: Hvis du som træner kun vurderer spillernes udførelse af en færdigheder, fx med “Det var godt” eller “Du står ikke rigtigt i forsvaret”, bliver dine spillere aldrig rigtig klogere på hvad der forårsager vurderingen, altså hvorfor det var godt, eller hvor man skulle have stået. Vurderende feedback kan yderligere have den negative effekt at spilleren bliver demotiveret, fordi denne mangler fokuspunkter til at udvikle færdigheden.

Mange trænere giver feedback ud fra en tanke om at starte med ros, hernæst give konstruktiv feedback og til sidst slutte med ros. Det er i udgangspunktet en god huskeregel, men det er vigtigt at rosen er specifik. Spillerne kan hurtigt mærke, hvis træneren bare roser for at rose.

Jo sværere en spiller har ved en færdighed, desto vigtigere er det at bruge denne model.
Vær opmærksom på at dine spillere ikke skal have for meget feedback, forstået på den måde at de maksimalt må have to fokuspunkter af gangen. Når du har givet feedback på to fokuspunkter, er det en god idé at det er disse du også giver feedback på næste gang, så spillerne kan fornemme en progression i færdigheden – dette indeholder både positiv feedback og konstruktiv feedback der forklarer, er specifik og giver alternativer til udførelsen af færdigheden.

Coaching

Coaching er en feedbackmetode, hvor spilleren tvinges til selv at reflektere over en bevægelse og færdighed, ved at stille åbne spørgsmål til spilleren. Læs mere om coaching her.