Værktøjskassen

Coaching

Coaching er en metode, der kan bruges som feedback redskab. Den grundlæggende idé i coaching er at stille spørgsmål, så spilleren selv finder svarene. Læs mere om coaching-metoden her.

Coaching handler om at stimulere en refleksion i spilleren, hvor spilleren bliver mere bevidst om hvorfor resultatet af færdigheden bliver som det gør. Med en coachene tilgang laver træneren altså ikke direkte rettelser, men stiller spørgsmål, så spilleren i stedet får øje på rettelser og retter sig selv. Tilgangen øger dermed spillerens refleksionsniveau og bidrager til et træningsmiljø med fokus på mestring frem for udelukkende præstation.
Coaching kan også være med til at øge spilleres ejerskabsfølelse over egen udvikling samt øge deres kropsbevidsthed, da tilgangen får spillerne til at være mere opmærksomme på hvordan kroppen bevæges i en færdighed.

Coaching kræver et vist refleksionsniveau, og er derfor ikke anvendeligt i alle aldersgrupper, da de helt små ikke har udviklet refleksionsevnen endnu. Vi anbefaler at man langsomt begynder at bruge coahing i træningssammenhænge, når spillerne nærmer sig teenage årene.

Eksempel på coaching

En spiller slår et smash i nettet
Træner: “Hvordan kan det være at bolden ryger i nettet?”
Spiller: “Måske slog jeg for stejlt”
Træner: “Hvad afgører hvor stejlt bolden flyver?”
Spiller: “Det gør det sted jeg rammer bolden. Altså hvis jeg rammer bolden for langt foran mig, så vil slaget være for stejlt”
Træner: “Hvor er det optimale sted at ramme bolden i et smash?”
Spiller: “Jamen, det er i strakt arm over skulderen”
Træner: “Okay, næste gang du skal smashe, hvad vil du så gøre?
Spiller: “Jeg vil sørge for at lave mit afsæt tæt på bolden, så jeg kan slå den i helt strakt arm over skulderen”