Værktøjskassen

Lav en camp i klubben

Camps kan være med til at skabe gode fællesskaber og kan være med til at sikre fastholdelse og trivsel på holdet. I dette værktøj kan du læse mere omkring camps og finde eksempler på programmer.

På camps kan der spilles/trænes en masse volley men også opgaver som at lave mad, underholdning og små konkurrencer kan være på programmet. Det kan være både med eller uden overnatning.

  • Find dato og tidspunkt for camp
  • Lav indbydelse til alle spillerne
  • Inddrag forældrene – til at bage kage, lave mad m.m.
  • Udarbejd træningsplan

Hvis der laves en camp, som er åben for alle, kan følgende overvejes:

  • Gå eventuelt sammen med trænere fra andre klubber, så I sammen står for planlægningen
  • Del info om campen på diverse aktuelle Facebook-sider

Find et eksempel på en overordnet (3-dags) plan for camp til level 0-2 og 3-4 nedenstående.