Kidsvolley

Skab et engagerende Kidsvolley-univers gennem gode børnetræninger og uddannelse

I femte artikel i Kidsvolleykavalkaden belyser vi vigtigheden af at lave gode børnetræninger i forhold til at engagere børn i idrætten. Kidsvolley kan nemlig være mere end bare en idræt for børn; det kan være en rejse ind i et univers af fællesskab, læring og glæde.

:


I femte artikel i Kidsvolleykavalkaden belyser vi vigtigheden af at lave gode børnetræninger i forhold til at engagere børn i idrætten. Kidsvolley kan nemlig være mere end bare en idræt for børn; det kan være en rejse ind i et univers af fællesskab, læring og glæde. Men hvad er nøglen til at fastholde børn i Kidsvolley og sikre, at de forbliver engagerede og passionerede? Svaret ligger i at tilbyde børnetræninger af høj kvalitet, der vækker deres interesse og skaber en følelse af tilhørsforhold.

Fra vores Kidsundersøgelse 2024, der blev udført blandt klubber, trænere og forældre, kom det tydeligt frem, at gode børnetræninger er afgørende for at fastholde børn i Kidsvolley. Klubberne vurderer, at træninger, der lægger vægt på motorisk udvikling, leg og sjov, er særligt effektive i at fastholde kidsspillere. Men det stopper ikke der. Forældre og trænere understreger også vigtigheden af andre faktorer såsom stævner, socialt fællesskab og en følelse af velkomst og inklusion.

Trænerne deler en række synspunkter om, hvad der gør gode børnetræninger så essentielle. Flere fremhæver betydningen af at skabe en tryg base, hvor børnene kan udvikle sig og have det sjovt samtidig. En træner pointerer: “Sjov er den øverste prioritet. Har de ikke lyst, eller en dårlig dag, må de gerne sidde ude i 5 minutter inden vi henter dem igen.” Dette afspejler en forståelse af, at børns deltagelse i sporten ikke kun handler om at vinde eller præstere, men også om at nyde processen og føle sig inkluderet.

Forældrene i undersøgelsen bidrog også til forståelsen af, hvorfor gode børnetræninger er afgørende for at fastholde børn i Kidsvolley. Mange forældre vægtede det positive træningsmiljø og den engagerede træner som afgørende faktorer. Et forældreuddrag lyder: “Det er at der er god stemning og fælleskab. Ungerne kan deltage på alle niveauer, og der er plads til alle.”

Alt i alt viser undersøgelsen tydeligt, at fastholdelse af børn i Kidsvolley kræver mere end bare tekniske færdigheder og taktisk forståelse. Det kræver en dedikation til at skabe træninger, der ikke kun udvikler spillerne, men også er sjove og fællesskabende. Ved at prioritere sjov, udvikling og fællesskab i børnetræningerne kan vi skabe en generation af Kidsvolley-spillere, der ikke blot deltager, men blomstrer i denne fantastiske idræt.

Børnetræneruddannelse

I den kommende sæson præsenteres et spændende nyt uddannelsesformat inden for Kidsvolley-træning: Børnetræner 1 og Børnetræner 2 kurserne. Disse kurser er designet med et særligt fokus på træning af børn og giver deltagerne mulighed for at udvikle sig til dygtige børnetrænere.

Børnetræner 1 kurset vil give deltagerne en solid forståelse for børnegruppen som målgruppe og udruste dem med de nødvendige værktøjer til at planlægge og afvikle børnetræninger, der er tilpasset børnenes behov og udvikling..

Som noget nyt introduceres også Børnetræner 2 kurset, der giver deltagerne mulighed for at dygtiggøre sig yderligere som børnetræner.

Det nye uddannelsesformat repræsenterer en spændende mulighed for trænere, der ønsker at specialisere sig i træning af børn og bidrage til deres udvikling inden for Kidsvolley, og derigennem danne grobund for en fremtid med engagerede og dygtige Kidsvolley-spillere.

KOMMER SNART: Nyt Kids- og Teenmateriale

Snart udkommer et nyt Kids- og Teenmateriale: Trænerhæftet – en spilnær guide med øvelser og småspil til Kids- og Teenvolley. 
Formålet med hæftet er at tilbyde en let tilgængelig og spilnær guide til Kids- og Teenvolley, så du som både er ny eller erfaren træner kan finde inspiration og blive klædt godt på til at træne børn og unge i Kids- og Teenvolley. Materialet tilbyder et overblik over de forskellige levels, fokusområder og teknikker, og vigtigst af alt en række nøje udvalge øvelser og småspil til alle levels. Alle øvelserne er illustrerede, og størstedelen kan du også se via et videolink. 

Bliv en del af trænerklubben

Kender du Trænerklubben? Som medlem af Trænerklubben modtager du hver uge gratis træningsprogrammer til Kidsvolley. Læs mere og tilmeld dig her

Links til trænerværktøjer

Volleyball Danmark har flere værktøjer til dig som træner. Kig i værktøjskassen her.

Del nyhed

LÆS OGSÅ