Klub

Repræsentantskabsmøde 2024

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Volleyball Danmark søndag den 26. maj 2024 kl. 10.00 i Middelfart.

:


Dagsorden ifølge Volleyball Danmarks vedtægter.
Mødet afholdes på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være Volleyball Danmarks bestyrelse i hænde senest 5 uger før mødets afholdelse.

Forslagene sendes til Volleyball Danmarks sekretariat på info@volleyball.dk og skal være Volleyball Danmark i hænde senest søndag den 21. april 2024.

Forslagene offentliggøres senest 3 uger før mødets afholdelse på volleyball.dk, hvor der også opdateres øvrige informationer.

Årsrapporten er offentliggjort, jævnfør denne nyhed på volleyball.dk.

Del nyhed

LÆS OGSÅ