Klub

Skal din klub være med i et internationalt projekt med fokus på piger og ledelse?

Er din klub klar til at tage skridtet mod en mere inkluderende og ledelsesorienteret fremtid? Volleyball Danmark præsenterer stolt det internationale projekt, We Lead Volleyball Together (WLVT), der adresserer den vedvarende udfordring med kvinders underrepræsentation i sportsverdenens ledelseslag.

:


Særligt rettet mod unge i alderen 16-20 år, med fokus på piger har dette projekt til formål at styrke deres selvstændighed og ledelsesfærdigheder samt at øge deres engagement i ledelsesroller. Udforsk baggrunden for dette initiativ og opdag, hvordan din klub kan være med til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig fremtid for volleyball og ledelse. Husk at tilmeld dig inden 1. april 2024.

Volleyball Danmark er stolte over at være en del af det spændende internationale projekt We Lead Volleyball Together (WLVT) – sammen med det hollandske, norske og islandske volleyballforbund samt The Hague University. Projektet er startet op i februar 2024 og løber frem til juni 2026. Formålet med WLVT er at øge selvstændigheden og ledelsesfærdighederne hos unge i alderen 16-20 år, særligt piger, samt at øge deres deltagelse i ledelsespositioner. 

Baggrunden for dette projekt er den vedvarende udfordring med kvinders underrepræsentation i sportsverdenen, specielt i ledelsespositioner. Selvom piger og kvinder deltager i volleyball, er de stadig underrepræsenterede i beslutningstagende roller såsom bestyrelsesmedlemmer, trænere og dommere. Dette kan hæmme ikke blot piger i deres ledelsesudvikling, men kan også begrænse deres evne til at påvirke deres omgivelser. 

I projektet udvælges 8 klubber 

Med WLVT har din klub nu muligheden for at styrke ungdomslederskabet i klubben og være med til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig fremtid for vores sport. 

Hvordan kan din klub være med? Det er enkelt! 

Vær én af de 8 klubber, der kan være en del af projektet. Der udvælges 4 klubber vest for Storebælt og 4 klubber øst for Storebælt, som skal deltage i projektet. 

Og så tænker du måske… hvad kræver det af min klub?

  1. Find en klubmentor. 
    Klubmentoren er den person, som er ansvarlig for WLVT i jeres klub. Klubmentoren vil blive uddannet til at støtte 16-20-årige piger og skal være med til at udvikle og vejlede de unge piger. 
  2. Find 5 piger i alderen 16-20 år, der brænder for at udvikle sig og ønsker at påtage sig ledelsesopgaver. Pigerne vil få træning i ledelse og vil blive ansvarlige for at afvikle et event i jeres klub. 

De unge skal planlægge og afvikle ét event for minimum 25 personer i alderen 13-15 år, hvilket ikke kun styrker deres egne færdigheder, men også øger deltagelsen i volleyball blandt denne aldersgruppe. Det kan både være sociale aktiviteter i klubben, skolestævner mm. 

Som deltagende klub vil I modtage 7000 kroner, som skal dække omkostninger ifm. afvikling af event, transportomkostninger for klubmentor og de 5 unge (1x transport pr. person), aflønning af klubmentor mm. 

Sammen styrker vi ungdomslederskabet – Er din klub klar til at tage det næste skridt? 

kontakt mig, hvis du har spørgsmål:

Mie Herred Andersen

Sportskonsulent

Del nyhed

LÆS OGSÅ