Kvindelandshold volleyball

kvindelandsholdet kommer til EM-kvalifikation

Der er netop indgået en samarbejdsaftale mellem Volleyball Danmark og en gruppe af volleyball entusiaster, som sikrer det økonomiske fundament til, at kvindelandsholdet kan deltage i EM-kvalifikationsturneringen, som afvikles i 2024 og 2025.

Kvindelandshold 2023 |

:


Baggrund:

Til trods for at Volleyball Danmark i de seneste år har øget de kommercielle indtægter, betød en stram økonomi, at man i efteråret 2023 så sig nødsaget til ikke at tilmelde kvindelandsholdet til EM-kvalifikationsturneringen.

Det var en nødvendig økonomisk beslutning, men naturligvis en beslutning, der var problematisk rent sportsligt, da manglende udfordringer til landsholdet kunne bryde kontinuiteten i spillernes og holdets udvikling.

En udstrakt hånd:

Kort tid inden deadline for tilmelding af hold til EM-kvalifikationen fik Volleyball Danmarks bestyrelse en henvendelse fra en gruppe af ildsjæle, der alle sammen i forvejen er dybt engageret i volleyball. Gruppen tilbød at stille deres frivillige arbejdskraft til rådighed for at hjælpe Volleyball Danmark med at organisere EM-kvalifikationskampe på hjemmebane, afvikle træningssamlinger, samt tilvejebringe den nødvendige økonomi til at kvindelandsholdet kan deltage i EM-kvalifikationen.

Ildsjælene udtaler: “Vi kunne ikke se vores kvindelandshold miste muligheden for officielle landskampe i to år. Vi så, at der var brug for os, og vi er glade for at der er plads til, at vi sammen med Volleyball Danmark kan skabe det økonomiske og praktiske fundament for en bæredygtig fremtid for dansk kvindevolleyball.”

Henvendelsen skabte naturligvis begejstring og efter nogle indledende drøftelser var der enighed om, at igangsætte samarbejdet, og kort tid inden deadline blev kvindelandsholdet tilmeldt EM-kvalifikationen.

Flere ressourcer:

Med udsigten til at kvindelandsholdet alligevel kunne deltage i EM-kvalifikationen har volleyball Danmarks bestyrelse besluttet at finde flere ressourcer i budgettet udover de 200.000 der i forvejen er sat af til landsholdsarbejdet i perioden, og samtidig har Volleyball Danmark været i kontakt med de kommercielle samarbejdspartnere for at skabe forståelse for og accept af den justering af den kommercielle strategi, som er nødvendig for at projektet kan realiseres.

Forperson Mads Olsen udtaler: ”Det er en kærkommen udstrakt hånd, som vi naturligvis er glade for, og som vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe på vej. I volleyball er vores motto ”Plads til alle – brug for alle” og det er vigtigt, at vi kan forene alle gode kræfter for at skabe de bedst mulige rammer for udviklingen af vores dejlige sport. Jeg glæder mig til samarbejdet og håber det kan være med til at skabe nye muligheder for volleyball i Danmark.”

Ildsjælegruppe med logoer

Støt op om ildsjælenes arbejde for Volleyball Danmark:

Volleyball Danmark og ildsjælene vil i fællesskab opfordre samarbejdspartnere, fans, klubber og alle volleyballentusiaster til at bakke op om de tiltag, der bliver lavet for at kvindelandsholdet kan deltage i EM-kvalifikationen.

For yderligere information, kontakt:

Jesper Ingemann Mogensen, jim@domus.dk – Tlf. 3032 5570

Mads Olsen, olsen.pm@gmail.com – Tlf. 2339 7007

Ildsjælene:

Gruppen består af passionerede volleyballentusiaster med erfaring i at skabe økonomiske og fysiske rammer for volleyball på højt internationalt niveau.

Ildsjælene er: Karen Bonnesen, Henrik Borring, Ole Lachenmeier, Jesper Mogensen og Ivan Stubbe.

Del nyhed

LÆS OGSÅ