Reglerne for level 2

I sæson 2021/2022 er der blevet spillet med nye Level 2 regler i samtlige kredse og områder. Der har været sat en større proces i gang i forhold til udvikling af de nye regler og en evaluering af disse. Vi vil i dette opslag give en kort gennemgang af processen og tankerne der ligger bag. …

| Foto: Hamistolen

:


I sæson 2021/2022 er der blevet spillet med nye Level 2 regler i samtlige kredse og områder. Der har været sat en større proces i gang i forhold til udvikling af de nye regler og en evaluering af disse. Vi vil i dette opslag give en kort gennemgang af processen og tankerne der ligger bag. 

Definering og afprøvning af reglerne

 • Forår 2021: Trænere fra hele landet, bød ind med refleksioner og tanker via online møde
 • Forår 2021: Udvalgte ”eksperter” kom med et bud på, hvordan de nye regler skulle se ud
 • Efterår 2021: Nye regler var klar til sæson opstart
 • Sæson 2021/2022:  Spillet har været afprøvet i alle kredse og områder – ca. 70 hold har været igennem level 2 på landsplan

Evaluering af reglerne

 • Forår 2022: På samtlige netværksmøder i landet er level 2 spillet blevet evalueret:
  • Tilfredshed med, at man ikke skal dø, stående smash, point systemet, nemmere at rykke op på level 3. 
  • Udfordringer har været, at første berøring skal være et volleyballslag, det kan være et svært spil for børn, der går i 3. kl. og at det er svært at rykke fra level 1 til level 2.
 • Forår 2022: Opringninger eller samtale med trænere, som har haft hold i level 2 turneringen – samme konklusion som ovenstående.
 • Sommer 2022: Udvalgte ”eksperter” bestående af trænere, der har trænet og deltaget i level 2 stævner i denne sæson har sammen med administrationen truffet beslutning om, hvilke regler der spilles med i sæson 2022/2023

Ekspertgruppens opsamling på level 2 spillet: 

Gruppen havde en længere diskussion af alle inputs fra evalueringen og kom frem til:  

 • Gruppen er optaget af at det nye level har opnået at få flere volleyballslag ind på level 2 end tidligere set. Baggerslag blev på det gamle level 2 spil ikke benyttet optimalt
 • Gruppen er enige om, at stående smash har været motiverende for mange børn
 • Gruppen er enige om at pointsystemet med de små sæt fungerer rigtig godt
 • Gruppen ønsker at endnu flere stævner afvikles, således at flere level 2 oplevelser kan inddrages i evt. fremtidige justeringer af spillet. Således at der er større viden og oplevelser at træffe ændringer i spillet på

Ovenstående betyder, at vi i den kommende sæson fastholder de nye level 2 regler, som der er spillet med i sæson 2021-22.

Gruppen er helt opmærksom på, at spillet kan være svært for nybegyndere og især de yngste spillere. Det blev dog vurderet, at børnene kan lære det, og bliver motiveret, når det lykkedes. Samtidig kommer gruppen med en klar anbefaling, nemlig at vi har verdens bedste level 1 spil, som nybegyndere i alle aldre kan anvende som indgangsspil i volleyball. I alle kredse og områder spilles der med åbne rækker. Så en stor opfordring skal lyde på at få alle spillere ud og spille så hurtigt som muligt. Er level 2 for svært, så startes med level 1 og i løbet af nogle træninger kan level 2 spillet inkluderes. 

Louise Bertelsen, som er mangeårig Kids- Teen og ungdomstræner udtaler følgende vedr. det nye level 2 spil: ”Aldrig i mine 20 år i volleyball som træner har jeg set så mange baggerslag udført af børn i 3. og 4. klasse. Det er en fornøjelse at se iveren efter at lære volleyball slagene”. 

Vi glæder os til endnu en sæson med reglerne for Kidsvolley level 2. Vi vil til foråret 2024 tage endnu et blik på reglerne for dette level og vurdere, om der skal ske justeringer. I foråret 2024 har vi flere erfaringer med spillet og kan på den baggrund drage flere kvalificerede ændringer. 

Del nyhed

LÆS OGSÅ