Volleyball Danmark optaget som A-medlem af Friluftsrådet

Som led i Volleyball Danmarks strategiske fokusområde om at tage vare på klima og miljø i forbindelse med volleyballaktiviteter er Volleyball Danmark den 23. april 2022 blevet optaget som A-medlem af Friluftsrådet. Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, som samler 85 organisationer, som varetager de samlede friluftslivs interesser. Friluftsrådet ønsker at inspirere danskerne til mere…

:


Som led i Volleyball Danmarks strategiske fokusområde om at tage vare på klima og miljø i forbindelse med volleyballaktiviteter er Volleyball Danmark den 23. april 2022 blevet optaget som A-medlem af Friluftsrådet.

Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, som samler 85 organisationer, som varetager de samlede friluftslivs interesser. Friluftsrådet ønsker at inspirere danskerne til mere friluftsliv samtidig med, at Friluftsrådet arbejder gennem politisk interessevaretagelse, projekter, mærkningsordninger og kampagner for at forbedre muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser – i en rig natur, der er værd at opleve.

Et af Volleyball Danmarks strategiske fokusområder er at tage vare på klima og miljø i forbindelse med volleyballaktiviteter, og i den sammenhæng ser Volleyball Danmark et godt match med Friluftsrådet. Gennem Volleyball Danmarks udendørs aktiviteter – primært beachvolleyball og CityVolley – ønsker vi at sætte fokus på glæden ved friluftslivet og de mange muligheder for oplevelser, som naturen giver, samt vigtigheden i at værne om en varieret natur og rent miljø gennem bæredygtige aktiviteter.

Søg midler til klubaktiviteter, der skaber friluftsliv
Friluftsrådet administrerer desuden ”Udlodningsmidler til Friluftsliv” og uddeler hvert år driftstilskud til foreninger og projekttilskud til projekter, der udvikler og forbedrer mulighederne for friluftsliv i Danmark. Her kan der bl.a. søges tilskud til de fysiske rammer for friluftsliv samt til børn og unges friluftsliv.

Derudover administrerer Friluftsrådet også ”Lokalforeningspuljen” til friluftsliv, som har til formål at styrke lokale foreningers arbejde med friluftsliv i hele landet. Der er fokus på initiativer, der fremmer befolkningens muligheder for at opleve naturen. Ved friluftsliv forstås i denne sammenhæng rekreative aktiviteter, som finder sted i naturen, f.eks. det åbne land, i skoven, andre grønne områder, i luften, langs kysten eller på sø eller hav. Aktiviteter, der primært har karakter af konkurrenceidræt, betragtes ikke som friluftsliv. Lokalforeningspuljen er et resultat af en politisk aftale om fordeling af spillehalsmidlerne til lokale, almennyttige foreninger. Der uddeles årligt cirka 2,5 mio. kr. til friluftslivets foreninger.

Volleyball Danmark støtter op om Friluftsrådets arbejde, og Volleyball Danmark hjælper også gerne medlemsklubber med deres arbejde med at skabe gode rammer for bæredygtige volleyball aktiviteter i naturen. Det er muligt for medlemsklubber af Volleyball Danmark at søge tilskud til friluftslivs aktiviteter hos Friluftsrådet. Kontakt os for mere information. 

Del nyhed

LÆS OGSÅ