Ny opdeling af ungdomsårgange implementeres efter forsøgsordning

Volleyball Danmarks bestyrelse har den 14. marts 2021 vedtaget en permanent ændring afungdomsårgangene til U15, U17 og U20. Beslutningen er taget på baggrund af en indstilling fra Ungdomsudviklingsudvalget om delvist at fastholde årgangene fra forsøgsordningen i sæson 2020/21.  I april 2020 blev det af Volleyball Danmarks bestyrelse besluttet at gennemføre en forsøgsordning for ungdomsårgangene i sæson 2020/21, så…

:


Volleyball Danmarks bestyrelse har den 14. marts 2021 vedtaget en permanent ændring afungdomsårgangene til U15, U17 og U20. Beslutningen er taget på baggrund af en indstilling fra Ungdomsudviklingsudvalget om delvist at fastholde årgangene fra forsøgsordningen i sæson 2020/21. 

I april 2020 blev det af Volleyball Danmarks bestyrelse besluttet at gennemføre en forsøgsordning for ungdomsårgangene i sæson 2020/21, så de blev ændret til U15, U17, U19 og U22. I februar 2021 blev alle ungdomskontakter i klubberne samt alle kredse bedt om at evaluere forsøgsordningen. På baggrund af disse svar blev forsøgsordningen diskuteret i Ungdomsudviklingsudvalget, som indstillede til en fastholdelse af forsøgsordningen, dog med den ændring at ændre U19 til U20 og fjerne U22 som den ældste årgang i forbinde med ungdoms DM.
 

Med de tre årgangevil strukturen mere naturligt følge skoleinddelingen (U15: 6.,7. og 8. klasse, U17: 9.-10. klasse, U20: ungdomsuddannelser). Samtidig vil der med en ændring fra U19 til U20 blive mulighed for at danne hold ud fra en større mængde af spillere. 

Baggrunden for at fjerne U22 som DM-række skyldes, at meget få U22 spillere træner sammen fast, da de fleste spillere i denne alder træner senior og derfor allerede ofte har et tætpakket kamprogram i foråret. I stedet for U22 DM vil der fremadrettet blive undersøgt mulige løsninger med at etablere et U22 eller U23 stævne i november, hvor belastningen fra andre kampe ikke er lige så stor. 

Kontakt vedr. ungdomsårgange: 

Christina Attrup Juhl, Udviklingschef Volleyball Danmark 

Del nyhed

LÆS OGSÅ