Volleyball Danmark repræsentantskabsmøde 2021

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Volleyball Danmark søndag den 16. maj 2021 kl. 10.00 i Marienlystcenteret, Odense Dagsorden ifølge Volleyball Danmarks love. Eventuelle forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være Volleyball Danmarks bestyrelse i hænde senest 5 uger før mødets afholdelse. Forslagene sendes til Volleyball Danmarks sekretariat på  info@volleyball.dk og skal være Volleyball…

:


Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Volleyball Danmark søndag den 16. maj 2021 kl. 10.00 i Marienlystcenteret, Odense

Dagsorden ifølge Volleyball Danmarks love.
Eventuelle forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være Volleyball Danmarks bestyrelse i hænde senest 5 uger før mødets afholdelse. Forslagene sendes til Volleyball Danmarks sekretariat på  info@volleyball.dk og skal være Volleyball Danmark i hænde senest søndag den 11. april 2021.
Forslagene offentliggøres sammen med regnskabet senest 3 uger før mødets afholdelse på volleyball.dk, hvor der også opdateres øvrige informationer.

Workshop

Som vedtaget på tidligere repræsentantskabsmøde kan der under mødet afholdes en workshop, hvor de fremmødte kan debattere fremadrettede emner. Der kan ikke besluttes noget under workshoppen.

Klubber og kredse kan foreslå emner til debat. Emnet skal være af bred interesse.

Forslag til emner inklusive motivation/debatoplæg skal være Volleyball Danmarks bestyrelse i hænde senest 10 uger før mødet, søndag den 7. marts 2021, og sendes til  info@volleyball.dk

Del nyhed

LÆS OGSÅ