Skærpede straffe i nye matchfixingregler

Udelukkelse i minimum to år, hvis man bliver dømt for matchfixing samt et totalforbud mod spil på kampe i egen række. Det er et par af de nye, opdaterede matchfixingregler, som DIF har vedtaget, og som Volleyball Danmark støtter fuldt op omkring. Det skal være sværere at slippe af sted med aftalt spil og anden…

| Foto: DIF

:


Udelukkelse i minimum to år, hvis man bliver dømt for matchfixing samt et totalforbud mod spil på kampe i egen række. Det er et par af de nye, opdaterede matchfixingregler, som DIF har vedtaget, og som Volleyball Danmark støtter fuldt op omkring.

Det skal være sværere at slippe af sted med aftalt spil og anden snyd i idrættens verden. Det blev resultatet af en afstemning på DIF’s årsmøde lørdag den 20. juni, hvor der blev vedtaget en opdateret udgave af matchfixing-reglerne og tilsvarende uetisk adfærd der gælder på tværs af alle 62 specialforbund.

I modsætning til dopingsager er man på matchfixingområdet helt afhængige af, at vidner vil stå frem for at kunne løfte sagerne. Derfor har det været vigtigt at give nye muligheder, så flere vil vælge at stå frem og bidrage med afgørende viden til opklaringen.

Ét af de nye tiltag er en forhøjelse af sanktionsniveauet, så det blandt andet skal give en minimumsudelukkelse på to år, hvis man bliver dømt for matchfixing.

”Matchfixing er den største trussel mod sporten. Vi var i 2013 det første forbund i verden, der indførte regler på tværs af idrætten på matchfixingområdet. Derfor har vi gjort os en masse erfaringer siden, og vi kan se, at sanktionerne i danske sager ligger væsentligt under de internationale linjer. Tiden er moden til en opdatering, så sanktionerne matcher alvoren og har den fornødne forebyggende effekt,” siger Poul Broberg, leder af DIF’s matchfixingsekretariat.

Et andet tiltag er indførelsen af en amnestiordning, som betyder, at f.eks. udøvere som selv har begået matchfixing kan undgå sanktioner, hvis de bidrager til opklaringen og for eksempel afslører bagmænd.

”Ordningen giver mulighed for, at f.eks. udøvere, som er blevet afpresset af bagmænd til at fortsætte med at begå matchfixing, nu har en reel exit-mulighed, som ikke behøver koste karrieren”, siger Poul Broberg.

Volleyball Danmark støtter skærpede straffe
I Volleyball Danmark bakker man op om de nye matchfixingregler:

”Matchfixing er ødelæggende for volleyball og al sport generelt. Det kan udvande og sætte spørgsmålstegn ved sportens troværdighed. Vi støtter fuldt op om DIF’s nye, skærpede straffe for matchfixing,” siger Jesper Jørgensen, direktør i Volleyball Danmark.

”Vores hjemlige Volleyliga ikke kan præstere verdens højeste lønninger, og det kan gøre det mere fristende for udøvere at lade sig overtale til at købes til snyd. Så lad mig slå det fast med det samme: Man kriminaliserer sig selv, hvis man lader sig lede ind i matchfixing,” siger han.

”Det er godt, at DIF nu skærper straffene. Man skal huske på, at bødestraffen og diverse sanktioner kun er en del af straffen. En langt værre del er den verden, man tager et skridt ind i. For matchfixing er ofte styret af kriminelle bagmænd,” siger Jesper Jørgensen.  

Yderligere ændringer:
– Bagatelsager behandles som en disciplinærsag i det relevante specialforbund.
– Mulighed for at vidne anonymt ved risiko for trusler
– Der indføres bagatelgrænse for sager, som skal behandles efter de fælles matchfixingregler
– Der indføres udvidet spilleforbud, så der ikke længere kan spilles på hold eller spillere i samme turnering, hvor man selv deltager.

Regulativet i sin fulde form kan findes her.

Del nyhed

LÆS OGSÅ