Nye retningslinjer fra DIF åbner op for udendørsidræt

De sportslige aktiviteter i foreningslivet har nu været lukket ned i over halvanden måned, men med en række nye retningslinjer fra DIF og supplerende anbefalinger fra Volleyball Danmark er det fra dags dato muligt for klubber at påbegynde kontrollerede udendørsaktiviteter som f.eks. beachvolleytræning. Målet med disse anbefalinger er at afholde sundhedsmæssige forsvarlige og sikre klubaktiviteter.…

| Sundhedsstyrelsen

:


De sportslige aktiviteter i foreningslivet har nu været lukket ned i over halvanden måned, men med en række nye retningslinjer fra DIF og supplerende anbefalinger fra Volleyball Danmark er det fra dags dato muligt for klubber at påbegynde kontrollerede udendørsaktiviteter som f.eks. beachvolleytræning.

Målet med disse anbefalinger er at afholde sundhedsmæssige forsvarlige og sikre klubaktiviteter. Såfremt klubben udbyder udendørs træning, er det klubbens ansvar at alle retningslinjer og krav overholdes.

Nye anbefalinger fra DIF vedr. udendørsidræt
Danmarks Idrætsforbund (DIF) har den 20. april udsendt en række opdaterede anbefalinger til specialforbund og idrætsforeninger. I disse lyder budskabet, at udendørs idræt uden kropskontakt kan igangsættes inden for sundhedsmyndighedernes og regeringens rammer, krav og anbefalinger – hvilket blandt andet indebærer:

 • At man ikke må samles flere en 10 personer
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer.
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

DIF har yderligere suppleret med disse anbefalinger for rammerne omkring udendørsidræt:

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper.
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Medlemmer af forening/klub møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som er defineret af Sundhedsstyrelsen.

Læs hele meddelelsen fra DIF her. 
Download plakat til opsætning ved udendørs træningsarealer her.

Volleyball Danmarks anbefalinger vedr. udendørs klubaktiviteter (beachvolleytræning)
På baggrund af de opdaterede anbefalinger fra DIF anbefaler Volleyball Danmark sine medlemsklubber at vurdere, om de enkelte klubber på forsvarlig og kontrolleret vis kan starte udendørs/beachvolleytræning op.

Volleyball Danmark anbefaler klubber kun at genoptage kontrollerede klubaktiviteter og vil på nuværende tidspunkt IKKE opfordre til, at man i klubregi starter frit spil eller træning op uden en træner/klubleder.

Såfremt klubber ønsker at starte udendørs/beachvolley træning op, anbefaler Volleyball Danmark, at man ud over de generelle krav og anbefalinger fra myndigheder og DIF desuden følger disse specifikke retningslinjer for aktiviteter:

 • Træningen foregår i faste træningsforløb med faste træningsgrupper, der ikke må overstige 6 aktive og én træner pr. bane.
 • Træningsgrupper opdeles i hold af faste makkerpar på 2-3 personer.
 • Der må kun være 2 hold på banen samtidigt; ét på hver side af nettet.
 • Træner skal holde sig på afstand af deltagerne; ingen kontakt med bolde, net mm.
 • Deltagere medbringer:
  • Egen håndsprit og holder en høj standard for hygiejne før/under/efter træning.
  • Egne bolde skal benyttes – der må ikke deles ”klubbolde” mellem forskellige træningsgrupper.
  • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved – medbragt af deltageren selv
  • En separat klud/håndklæde til aftørring af bold – medbragt af deltageren selv
 • Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter træning.
 • Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under træningen
 • Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af træning (anbefalet minimum hvert 15 minut og ved hver naturlige pause).
 • Øvelser tilrettelægges, så det sikres, at der er minimum 2 meters afstand mellem alle deltagere, dvs. at f.eks. tætte smash/blokade øvelser skal undgås.
 • Spillernes tasker og andet udstyr holdes adskilt med god afstand mellem tingene ved banen, gerne minimum 2 meter.
 • Ved skift mellem to træningsgrupper undgås der kontakt, og fast inventar, der skal justeres ved berøring, samt redskaber og remedier til baneklargøring, skal afsprittes mellem træningspas. 
 • Personer over 60 år bør ikke genoptage deres volleyballtræning på nuværende tidspunkt.
 • Al planlagt træning er frivillig. Det er især vigtigt over for unge spillere at fremhæve, at man ikke skal føle sig forpligtet til at deltage, hvis man er utryg.
 • Det er på ingen måde tilladt at komme til træning, hvis man er syg, og ved ukendt sygdom skal man være symptomfri i 48 timer inden træning kan genoptages.

 

Er du som klubleder/træner det mindste i tvivl om, hvordan du skal håndtere denne genåbningsproces, så anvend altid et forsigtighedsprincip og brug i øvrigt din sunde fornuft.

Vi appellerer yderligere til, at alle udøvere udviser god disciplin ift. anbefalingerne.

Del nyhed

LÆS OGSÅ