Opdatering på forholdsregler ift. Corona-Virus

I Volleyball Danmark følger vi nøje Sundhedsstyrelsens opdateringer og har mandag formiddag ligeledes været til et orienteringsmøde arrangeret af DIF med specifikt henblik på anbefalinger inden for idrættens verden. Der er pt. ingen ændringer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved arrangementer med færre end 1000 deltagere i forhold til udmeldingerne i fredags (se uddybet nedenfor), hvorfor de…

| læs mere på www.coronasmitte.dk

:


I Volleyball Danmark følger vi nøje Sundhedsstyrelsens opdateringer og har mandag formiddag ligeledes været til et orienteringsmøde arrangeret af DIF med specifikt henblik på anbefalinger inden for idrættens verden.

Der er pt. ingen ændringer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved arrangementer med færre end 1000 deltagere i forhold til udmeldingerne i fredags (se uddybet nedenfor), hvorfor de daglige klubaktiviteter, kampe eller stævner fortsat kan gennemføres, når der tages hensyn til nedenstående opfordringer fra myndighederne.

Har man som arrangør af en kamp eller et stævne tvivlsspørgsmål, bør man altid henvende sig til sundhedsmyndighederne. Vi henviser derfor til at man kontakter myndighedernes nyoprettede hjemmeside coronasmitte.dk og den tilhørende hotline på telefon 7020 0233.

Derudover opfordrer vi alle til at udvise særlig omtanke og sætte fokus på ekstra god håndhygiejne – både til træning og kamp.

Myndighedernes opfordringer til idrætsarrangementer med FÆRRE end 1000 deltagere
Her skal følgende vurderes:

  • Arrangøren skal forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet.
  • Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen.
  • Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.

Hvis arrangøren vælger at gennemføre arrangementet, så er anbefalingen:

  • At udsende og/eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne, hosteetikette og adfærd). Print evt. denne plakat og hæng op i hallen.
  • At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter.
  • Skab afstand. At placere stole med større afstand end normalt og sikre, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt.
  • At holde øje med, om der findes personer med udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet.
  • At tage kontakt til myndighederne på Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (telefon 70 20 02 33), hvis man har behov for rådgivning.

Del nyhed

LÆS OGSÅ