Volleyball Danmark Repræsentantskabsmøde 2020

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Volleyball Danmark søndag den 7. juni 2020 kl. 10.00. Lokalitet meldes ud senere. Dagsorden ifølge Volleyball Danmarks love. Eventuelle forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være Volleyball Danmarks bestyrelse i hænde senest 5 uger før mødets afholdelse. Forslagene sendes til Volleyball Danmarks sekretariat på dvbf@volleyball.dk og skal…

:


Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Volleyball Danmark søndag den 7. juni 2020 kl. 10.00. Lokalitet meldes ud senere.

Dagsorden ifølge Volleyball Danmarks love.
Eventuelle forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være Volleyball Danmarks bestyrelse i hænde senest 5 uger før mødets afholdelse. Forslagene sendes til Volleyball Danmarks sekretariat på dvbf@volleyball.dk og skal være Volleyball Danmark i hænde senest søndag den 3. maj 2020.

Forslagene offentliggøres sammen med regnskabet senest 3 uger før mødets afholdelse på www.volleyball.dk, hvor der også opdateres med øvrige informationer.

Workshop
Som vedtaget på tidligere repræsentantskabsmøde afholdes der under mødet en workshop, hvor de fremmødte kan debattere fremadrettede emner. Der kan ikke besluttes noget under workshoppen.

Klubber og kredse kan foreslå emner til debat. Emnet skal være af bred interesse.
Forslag til emner inklusive motivation/debatoplæg skal være Volleyball Danmarks bestyrelse i hænde senest 10 uger før mødet, søndag den 29. marts 2020, og sendes til dvbf@volleyball.dk

Del nyhed

LÆS OGSÅ