Ny organisering i Volleyball Danmarks administration

Som led i en større omorganisering i Volleyball Danmarks administration er en ny ledelses- og organisationsstruktur trådt i kraft. Den nye organisering skal sikre større synergi mellem forbundets aktiviteter og danne rammerne for udviklingen af dansk volleyball og beachvolleyball. Den nye organisationsstruktur erstatter administrationens hidtidige søjleopdeling med fem afdelinger og fokuserer fremadrettet på en dynamisk…

:


Som led i en større omorganisering i Volleyball Danmarks administration er en ny ledelses- og organisationsstruktur trådt i kraft. Den nye organisering skal sikre større synergi mellem forbundets aktiviteter og danne rammerne for udviklingen af dansk volleyball og beachvolleyball.

Den nye organisationsstruktur erstatter administrationens hidtidige søjleopdeling med fem afdelinger og fokuserer fremadrettet på en dynamisk organisation opdelt i tre afdelinger; Sport, Kommunikation & Marketing samt Økonomi & Administration. Sportsafdelingen bliver Volleyball Danmarks kerne, hvor aktiviteter for alle målgrupper fra Kids til 60+ er inkluderet. Således vil der blive arbejdet på udviklingen af sporten som helhed af en gruppe sportskonsulenter, der kan sparre med hinanden inden for deres forskellige fokusområder.

”Det er ingen hemmelighed, at der er sket en del ændringer internt i Volleyball Danmark, der sammen med vores økonomiske situation har gjort, at vi har skullet justere i måden, vi arbejder på og organiserer os. Derfor har vores primære formål med organisationsændringen været, at vores interne ressourcer og kompetencer skal udnyttes bedre. Vi tror på, at denne dynamiske organisationsstruktur skaber større grobund for samarbejde og sparring på tværs af vores medarbejdere til større gavn for hele Volleyball Danmark.” siger Jørgen Bentzen, fungerende formand i Volleyball Danmark.

Med omorganiseringen følger også en ny ledelsesgruppe. Sven Brix bibeholder sin funktion som Elitechef men øger sin stilling til fuld tid og tiltræder som konstitueret Generalsekretær med ansvar for forbundets officielle kontakt til samarbejdspartnere i ind- og udland. Christina Attrup Juhl tiltræder som Udviklingschef. Sven og Christina danner tilsammen den nye ledelsesgruppe, der har det overordnede ansvar for Volleyball Danmarks administration og som referer til Volleyball Danmarks bestyrelse. Claus Bøllingtoft fortsætter som administrationsleder. Disse ændringer er trådt i kraft fra per 04. august 2019 og vil være gældende indtil ansættelsen af en ny direktør i Volleyball Danmark.

Ledelsesgruppen er sammen med bestyrelsen i gang med at gennemgå budgetter og aktiviteter for de kommende år for at optimere forbundets ressourcer og økonomi.

Få det fulde overblik over Volleyball Danmarks administration samt kontaktinformation her.

Del nyhed

LÆS OGSÅ