Stor interesse for netværksmøder

Volleyball Danmark har i den forgangne uge afholdt netværksmøder om ’talent- og landsholdsarbejde’ samt ’bredde, ungdom og udvikling’. Over 60 deltagere var mødt frem og gav gode, konstruktive input til det fremtidige arbejde med udviklingen af dansk volleyball. Det første netværksmøde var om Volleyball Danmarks talent- og landsholdsarbejde og blev afholdt onsdag den 24. januar…

:


Volleyball Danmark har i den forgangne uge afholdt netværksmøder om ’talent- og landsholdsarbejde’ samt ’bredde, ungdom og udvikling’. Over 60 deltagere var mødt frem og gav gode, konstruktive input til det fremtidige arbejde med udviklingen af dansk volleyball.

Det første netværksmøde var om Volleyball Danmarks talent- og landsholdsarbejde og blev afholdt onsdag den 24. januar i Marienlystcenteret i Odense.

Alle, der har interesse i og arbejder med elitevolley til dagligt, var inviteret til netværksmødet, hvor både elitetrænere, klubledere, talenttrænere og elitespillere med flere mødte op.

Volleyball Danmarks elitechef Sven Brix fremlagde, hvordan forbundet arbejder med talent, landshold og elite, så de fremmødte kunne få en fælles forståelse af, hvordan Volleyball Danmarks prioriteringer og arbejde hænger sammen.

Efterfølgende var der debat herom. Volleyball Danmark værdsætter den feedback, som kom frem til netværksmødet. Netværkene er netop et mødested for debat og en god grobund for anerkendelse af ideer, men er ikke et beslutningsfora.

Agendaen pegede fremad i forhold til at skabe en god og direkte dialog mellem dem, der ønsker at deltage aktivt i at udvikle dansk volleyball på elitesiden.

Volleyball Danmark vil arbejde aktivt videre med de forskellige fremlagte synspunkter og tilkendegivelser, der blev fremlagt på netværksmødet.

Åben dagsorden til Bredde- og udvikling netværk
Bredde- og udviklingsnetværket blev afholdt lørdag den 27. januar i Lillebæltshallerne i Middelfart.

Her var agendaen, hvordan Volleyball Danmark sammen med relevante interesserede parter fremadrettet skal arbejde med netværk omkring udvikling indenfor bredde og ungdom.

Netværksmødet blev åbnet af Christian Waldstrøm, der er en af landets ledende forskere inden for netværk.

Netværksmødet var tænkt som et mere overordnet landsdækkende netværk og erstatter dermed ikke de regionale netværk, som Volleyball Danmark kører rundt omkring i landet.

Netværksmødet havde en åben dagsorden, og deltagerne kom vidt omkring og fik en indsigt i de mange forskellige problematikker, der fylder i de frivilliges hverdag i vidt forskellige retninger, men at der også er ting, som der kunne være enighed om.

Volleyball Danmark vil fremadrettet arbejde med tematiserede netværksmøder, så vi motiverer folk, der brænder for specifikke områder, til at deltage

Næste netværksmøde er om beachvolley tirsdag den 13. marts i Marienlystcentret.
Læs mere her.

Del nyhed

LÆS OGSÅ