Turnerings høring i Danmarksturneringen

Forslag til ny turneringsstruktur i Danmarksturneringen I sæsonen 2014-15 indførte Volleyball Danmark en ny turneringsstruktur, med en landsdækkende 1. division og to 2. og 3. divisioner delt i Storebælt. Baggrunden for denne strukturændring var et ønske om at undgå lange og omkostningstunge (broafgift) rejseafstande i den tidligere 2. division midt, samt at fastholde antallet af…

:


Forslag til ny turneringsstruktur i Danmarksturneringen

I sæsonen 2014-15 indførte Volleyball Danmark en ny turneringsstruktur, med en landsdækkende 1. division og to 2. og 3. divisioner delt i Storebælt. Baggrunden for denne strukturændring var et ønske om at undgå lange og omkostningstunge (broafgift) rejseafstande i den tidligere 2. division midt, samt at fastholde antallet af divisionshold på knap 60 pr. køn.

Den nye turneringsstruktur har i nogen grad afhjulpet dette, men omvendt rejst andre spørgsmål:
·         Ikke alle holdene i den nuværende 1. division, er indstillet på et set up hvor man forbereder sig på eventuelt at blive VolleyLigahold
·         De lange rejseafstande i 1. division, betyder at flere hold ikke stiller med fuldt hold i udekampe
·         Der er stadig lange rejseafstande i både 2. og 3. division vest
·         Vi oplever flere trækninger i Danmarksturneringen og at en del hold ikke ønsker oprykning

På den baggrund ønsker vi at evaluere den nuværende turneringsstruktur, samt holde en turneringshøring ift. en evt. ny turneringsstruktur for sæsonen 2017-18.

Turneringshøringen vil omhandle
1.       Certificering af hold til VolleyLigaen
2.       Tillade 2. hold i 1. division
3.       Forslag til ny række inddeling

De 3 spørgsmål uddybes i dette dokument.

I henhold til Volleyball Damarks love, sendes forslaget i høring i 4 uger.
Vi vil bede jer sende jeres høringssvar til turnering@volleyball.dk inden 4. november 2016.

Del nyhed

LÆS OGSÅ