Ny DT-turneringsstruktur

Ny turneringsstruktur for Danmarksturneringen fra næste sæson Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse har besluttet at ændre turneringsstrukturen i Danmarksturneringen De tilrettede propositioner sendes ud inden den 1. december 2014. Heraf fremgår regler for op- og nedrykning mellem den nuværende sæson 2014-15 og sæson 2015-16. Ved juletid vil vi offentliggøre en oversigt over hvordan rækkerne kan komme…

:


Ny turneringsstruktur for Danmarksturneringen fra næste sæson

Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse har besluttet at ændre turneringsstrukturen i Danmarksturneringen

De tilrettede propositioner sendes ud inden den 1. december 2014. Heraf fremgår regler for op- og nedrykning mellem den nuværende sæson 2014-15 og sæson 2015-16. Ved juletid vil vi offentliggøre en oversigt over hvordan rækkerne kan komme til at se ud i forhold til den aktuelle stilling.

De væsentlige ændringer i forhold til den nuværende struktur kan opsummeres således:
·         Der bliver 2 landsdækkende rækker: VolleyLigaen og 1. division.
·         Det betyder at færre hold vil være underlagt krav til ITC mv., som er gældende i de 2 øverste rækker.
·         Antal 2. divisioner reduceres fra tre til to, og der oprettes to 3. divisioner.
·         2. og 3. divisionerne deles ved Storebælt.

Baggrund
På bagrund af kommentarer fra mange klubber igennem de sidste år, har der været 3 overordnede ønsker til en ny turneringsstruktur:
·         At der bliver så mange jævnbyrdige kampe som muligt
·         At der tages hensyn til økonomi, f.eks. færre passager af Storebælt
·         Evt. 2. hold skal kunne få de rette udfordringer svarende til deres niveau

I forbindelse med vedtagelse af propositionerne er det indskrevet at der ”I efteråret 2014, foretages der en høring om den fremtidige struktur i Danmarksturneringen. Såfremt der ændres i turneringsstrukturen kan der ske ændringer i op- og nedrykningsregler…” samt: ”Dette forventes afklaret senest 15. november 2014, og et eventuel revideret reglement vil være godkendt senest 1. december 2014.”

Proces
Den 29. august 2014 blev udsendt et spørgeskema til alle DT-klubber for at få input til og kvalificere bestyrelsens beslutningsgrundlag. Ud fra de indkomne svar vedtog bestyrelsen en ny model for DT, som blev sendt i høring.

Høringsmateriale blev sendt til kredse og klubmedlemmer og lagt på som nyhed på volleyball.dk den 26. september 2014. Fristen for høringssvar var den 25. oktober 2014.

Overordnet konklusion
Vi stillede 13 konkrete spørgsmål i form af udsagn, som man skulle erklære sig enig, delvis enig, eller uenig i. Der var desuden et felt til kommentarer vedrørende hvert enkelt spørgsmål/udsagn.

Der er generel enighed. Svarene peger entydigt for det fremlagte forslag. Så selv om der er få svar, mener vi det er et klart ”ja” til den foreslåede turneringsstruktur. At der ikke er mere end 8 der har svaret, tolker vi som, at de mange klubber der ikke har svaret er enige i det fremlagte. Ingen kredse har haft kommentarer.

Øvrigt materiale

·         Det udsendte høringsmateriale
·         Sammenskrivning af høringssvar i anonymiseret form

Del nyhed

LÆS OGSÅ