Et nyt Volleyball Danmark?

Har du en holdning til, hvordan den fremtidige organisering af dansk volleyball skal være? – Så er det her måske noget for dig. Gennem de sidste fire måneder har en gruppe af kredsledere fra alle dansk volleyballs fire kredse og Volleyball Syddanmark samt DVBF bestyrelsesmedlemmer forberedt en proces, der skal give mulighed for at få…

:


Har du en holdning til, hvordan den fremtidige organisering af dansk volleyball skal være? – Så er det her måske noget for dig.

Gennem de sidste fire måneder har en gruppe af kredsledere fra alle dansk volleyballs fire kredse og Volleyball Syddanmark samt DVBF bestyrelsesmedlemmer forberedt en proces, der skal give mulighed for at få belyst, analyseret og diskuteret de perspektiver, der ligger i, at volleyball skal organiseres os på en ny måde.

Dansk Volleyball Forbund, NVBK, FVBK, MJVB, SVBK og Volleyball Syddanmark inviterer derfor til møde som en del af denne proces:

Lørdag den 1. november 10.00-17.00 i Fredericia Idrætscenter

Program for dagen:
Et detaljeret program er ikke udarbejdet endnu, men vil blive tilsendt deltagerne forud for mødet.

Dagen vil forløbe som en vekselvirkning mellem oplæg, gruppearbejde og fremlæggelser.

Det gennemgående tema for dagen vil være at identificere, hvori udfordringer og muligheder består, og hvilke løsningsmodeller der kan sættes i værk. Det diskuteres ud fra de fire perspektiver:

·         Aktiviteter: Hvilke aktiviteter skal afvikles lokalt/regionalt/nationalt?
·         Økonomi: Central eller decentral – hvordan skal pengestrømme se ud fremover?
·         Forankring: Hvordan sikres lokal/regional/national deltagelse og engagement?
·         Struktur: Hvordan forestiller vi os samspillet mellem det politiske og det administrative/udførende niveau – hvordan indgår såvel de frivillige og de ansatte bedst?

Praktiske oplysninger:
Mødet afholdes i Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia.

Det er gratis at deltage i mødet. Der vil blive serveret et rundstykke, kaffe og te ved mødestart. Derudover vil der være en meget lækker frokostbuffet samt eftermiddagskaffe og kage.

Hvem kan deltage i mødet?
Hver Kreds og Volleyball Syddanmark har i denne del af processen mulighed for at deltage med 3-6 personer. Har du interesse, holdninger og noget at byde ind med i forhold til dette, så skal du kontakte din kreds eller områdes styregruppedeltager senest den 15. oktober og tilkendegive, at du gerne vil deltage.  Vedkommende vil derefter kontakte dig i forhold til din evt. deltagelse i procesmødet.

SVBK: Henning Gade                hg@bitflux.dk
NVBK: Sven Pedersen             svend@laserdisken.dk
MJVB: Preben Dalgaard          pdahlgaard@mail.dk
FVBK: Lambert Lambertsen   lambert.lambertsen@gmail.com
Volleyball Syddanmark: Peter Morell  pmr@volleyball.dk

Giver dette anledning til nogen spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Peter Morell, udviklingschef i Dansk Volleyball Forbund
Mail: pmr@volleyball.dk  tlf: 2372 2764

Del nyhed

LÆS OGSÅ