VolleyLiga organisatorisk ændring

DVBF’s bestyrelse har vedtaget ændringer i den politiske organisation. VolleyLigagruppen, der primært har arbejdet med udvikling af VolleyLigaen og har refereret til Forretningsudvalget, nedlægges. De opgaver gruppen har varetaget vil nu blive lagt i Top Volleyball Danmark styregruppen (TVD).TVD vil således fremover have anvaret for udvikling af VolleyLigaen. Formanden for Dommerstyregruppen Hans Ole Nielsen indtræder samtidig i TVD…

:


DVBF’s bestyrelse har vedtaget ændringer i den politiske organisation.

VolleyLigagruppen, der primært har arbejdet med udvikling af VolleyLigaen og har refereret til Forretningsudvalget, nedlægges. De opgaver gruppen har varetaget vil nu blive lagt i Top Volleyball Danmark styregruppen (TVD).
TVD vil således fremover have anvaret for udvikling af VolleyLigaen. Formanden for Dommerstyregruppen Hans Ole Nielsen indtræder samtidig i TVD som repræsentant for dommerne.
Turneringsstyregruppen vil fortsat have ansvaret for de turneringstekniske spørgsmål.

Formanden for VolleyLigagruppen har været DVBF’s næstformand Jøgen Bentzen, der udtaler: “I opstarten og udviklingen af VolleyLigaen fandt vi det rigtigt at nedsætte en arbejdsgruppe, der decideret havde udviklingen af VolleyLigaen som fokus, og gruppen har givet vigtigt input. Nu er tiden imidlertid inde til en organisatorisk justering, der kan skabe bedre sammenhæng med den øvrige udvikling af elitevolleyball og talentarbejdet i Danmark.
Jeg vil gerne takke de personer der, bl.a. ved at deltage i VolleyLigagruppen, har været og er engagerede i VolleyLigaens udvikling, og forsikre, at alle gode kræfter stadig vil blive inddraget på den ene eller den anden måde. Bl.a. ved de halvårlige møder med eliteklubberne.”

TVD vil indkalde til møde for klubberne i VolleyLigaen i januar eller februar.

Del nyhed

LÆS OGSÅ