Repræsentantskabsmøde

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Volleyball Forbund søndag 2. juni 2013 i Fredericia Idrætscenter.Mødet indledes kl. 10.00 og forventes afsluttet inden kl. 15.00.Dagsorden ifølge Dansk Volleyball Forbunds love.Eventuelle forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DVBFs bestyrelse i hænde senest fem uger før mødets afholdelse. Forslagene sendes til DVBFs sekretariat på…

:


Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Volleyball Forbund søndag 2. juni 2013 i Fredericia Idrætscenter.
Mødet indledes kl. 10.00 og forventes afsluttet inden kl. 15.00.
Dagsorden ifølge Dansk Volleyball Forbunds love.
Eventuelle forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DVBFs bestyrelse i hænde senest fem uger før mødets afholdelse. Forslagene sendes til DVBFs sekretariat på dvbf@volleyball.dk senest søndag den 28. april 2013.
Forslagene offentliggøres sammen med regnskabet senest tre uger før mødets afholdelse.

Med venlig hilsen
Dansk Volleyball Forbund

Erik Jacobsen        /        Claus Bøllingtoft
Formand                        Sekretariatschef

Del nyhed

LÆS OGSÅ