Værktøjskassen

Spillerlicens

Hvis du skal spille kampe eller stævner både som barn, ung eller voksen, så skal du have en spillerlicens.

Licensen er gratis og kræver bare, at spilleren har en profil på minsport.volleyball.dk, og er tilknyttet den rigtige klub.

Vi har samlet vejledninger til både spiller, træner og klub herunder.

Spiller

Her forklares det, hvordan man som helt ny spiller opretter en profil i minsport, og hvordan man sikrer, at ens klub kan oprette en licens til en.
Hvor tjekker jeg i hvilken klub, jeg har licens lige nu? Det forklares i denne video.

FAQ – Spillere

Hvad gør jeg hvis jeg allerede har en profil i klubben, men jeg har glemt adgangskode eller brugernavn?

Du klikker på “Nulstil Kode” og indtaster den email, som du har brugt til at oprette din profil i sin tid. Hvis du ikke kan huske, hvilken email kan du kontakt den klub, du har licens i. De har nemlig mulighed for at fremsøge emailen. 

Kan jeg ændre mit navn, adresse, alder på min profil?

Du kan ændre dine informationer ved at logge ind på minsport.volleyball.dk. På startsiden kan du redigere informationerne. Er der lås på kan du trykke på låsen for at låse feltet op til redigering. Til sidst trykker du på GEM ÆNDRINGER nederst på siden.

Kan jeg ændre min kode og brugernavn?

Ja, det gør du ved at logge ind og gå op under fanen “Min side”. Her vælger du “rediger brugerinfo”. Derefter kan du ændre dit brugernavn og dit password.​

Hvad gør jeg hvis feltet med klubtilhørsforhold er låst?

Hvis feltet er låst betyder det at du har licens i den klub som feltet indeholder. Er feltet derimod åbent så har du ikke licens i klubben, men skal afvente at de opretter den (send evt. klubben en mail). 

Hvad gør jeg hvis det er den forkerte klub der står i klubtilhørsfeltet og feltet er låst?

Feltet er låst fordi du har licens i den pågældende klub. Skal du skifte klub skal du bede din NYE klub om at anmode den gamle om et klubskifte. Herefter skal den gamle klub godkende skiftet (og kan afslå hvis du fx har et ubetalt kontingent liggende).

Jeg vil gerne fristilles så jeg ikke har licens i nogen klub. Hvordan gør jeg det?

Du kontakter den klub du har licens i og beder dem om at fritstille dig. ​Dette kan de se hvordan de gør her.

Træner

Her kan du finde al den vejledning, du har brug for som træner ift. licenser og online holdseddel.

For at videoerne giver mening skal du oprettes med trænerhverv i klubben. Det kan enten en klubadministrator eller en anden træner med trænerhverv i klubben gøre. Vejledning til hvordan de gør det findes her.

I denne video forklares det hvordan du som træner kan tjekke om dine spillere har licens i klubben, og dermed også aflæse licensnumre.*
I denne video forklares det hvordan man som træner, der allerede har et trænerhverv i klubben kan oprette hverv til både assistenttræner og holdleder.*
I denne video forklares det hvordan du kan oprette licens til en ny spiller i klubben (ikke ved klubskifte!)*
Her forklares det hvordan man som træner laver en online holdseddel til en kamp, som derefter kan valideres på det nye kampskema.volleyball.dk **

* Kræver at du er oprettet med trænerhverv i klubben af en klubadministrator eller en anden træner. Vejledning for klubadmin, til at gøre netop det, findes her.

** Dette er obligatorisk for alle DT kampe i sæson 2023/2024.

FAQ – Træner

hverv i klubben

Er der forskel på hvilket hverv jeg har i klubben, og hvilke rettigheder jeg har?

Det er kun Formand, Kasserer, Kontaktadresse, Liga- og DT-kontakt, der kan anmode klubskifte til klubben og kan frigive spillere fra klubben. Alle har mulighed for at se og tjekke.

Hvordan bliver jeg oprettet med et træner- eller holdlederhverv i klubben? 

Du skal bede din klubadministrator (den person i din klub, der har adgang til klubportalen) om at oprette dig med hverv i klubben. De kan se DENNE VIDEO, hvis de ikke ved, hvordan de gør det.​

Er det vigtigt, at jeg er oprettet med hverv i klubben?

Ja, det er vigtigt, da du igennem klubportal.volleyball.dk vil kunne redigere din holdseddel op til kamp samt være påført en elektronisk holdseddel som en del af et coachteam.

licenser

Hvad står bogstaverne P S Y M I for?

Felterne under bogstaverne skal kun bruges af turneringslederen, til at markere spillere, der f.eks. spiller ungdom i en klub og senior i en anden. Eller spillere der har løst ITC. Felterne er tomme lige nu. P = primær, S = senior, Y = ungdom, M = mix, I = ITC.​

Spillere på kamp / online holdseddel / online roster

Hvad gør jeg, hvis jeg op til kampstart har glemt at lave en online roster / holdseddel (spiller på kamp)?

Holdseddel skal laves online. Så hvis den ikke er lavet, så skal den laves hurtigst muligt op til kamp, ellers kan holdet ikke spille, da holdseddel skal afleveres online.

Hvor længe kan jeg lave om i min online holdseddel op til kampstart?

Holdseddlen afleveres senest 30 min før kampstart. Skal der laves ændringer efter dette, skal det ske ved dommernes accept. Holdet skal selv lave dem online. Holdsedlen låser helt når anføreren skriver under efter lodtrækningen. 

Hvordan gemmer jeg min online holdseddel?

Den gemmes automatisk. Der hvor man forlod den.

Kan min holdseddel fra forrige kamp genbruges, så jeg ikke skal lave en ny hver gang?​​

Det er muligt at kopiere en holdseddel fra en tidligere kamp (uanset turnering/række). Kopiering sker via kampnummer.

En spiller har glemt sin trøje til kamp og skal derfor skifte nummer ift. det, der står på holdsedlen – hvad gør jeg?

Holdseddel rettes inden godkendelse fra anføreren.

Jeg vil gerne ændre libero op til kampstart, hvad gør jeg?

Holdseddel rettes inden godkendelse.

Hvordan tilføjer jeg coaching-staff på holdsedlen?

Du tilføjer coaching-staff samme sted, som du tilføjer spillere. Ved at gå til kampe -> spillere på kamp -> vælge kampen. Nederst kan du tilføje coaching staff. Vær opmærksom på, at du kun kan tilføje trænere og holdledere, der er oprettet med hverv i klubben. Se denne video for at tilføje et hverv til en træner eller holdleder.

Hvorfor kan jeg ikke finde en træner eller anden stabsmedlem under coaches?

Se spørgsmålet ovenfor.

En træner er blevet syg og skal derfor fjernes fra holdsedlen op til kampstart, hvad gør jeg?

Sletter træneren fra holdsedlen inden godkendelse.

En spiller kan ikke fremsøges og tilføjes holdsedlen, hvad er årsagen?

En årsag kan være, at spilleren ikke har licens i klubben. 

Klubadmin

I denne sektion forklares alt du bør vide som klubadministrator / kontaktperson på klubportal.volleyball.dk ift. licenser, klubskifter, tilknytning af trænere i klubben, osv.

Her forklares det, hvordan du som klubadmin kan tjekke hvilke spillere, der har licens i din klub.
Her forklares det, hvordan man ændrer en spillers licens til ligalicens, hvis han/hun skal spille på et ligahold.
Her forklares det, hvordan man som klubadmin kan oprette licens på en spiller i klubben.
Her forklares det, hvordan man som klubadmin tilknytter en træner, holdleder, eller anden person med hverv i klubben, så han/hun kan logge ind på klubportalen og tilføjes på holdsedlen som træner.
Her forklares det hvordan du som klubadmin kan anmode en anden klub om at frigive en spillers licens. Dette skal gøres, hvis en spiller skifter fra en anden klub til din klub.
Her forklares det hvordan du som afgivende klub, frigiver en spillers licens til en anden klub, der har anmodet dig herom.
Her kan du se, hvordan du frigiver en spiller UDEN at spilleren skal til en ny klub. OBS! BRUG IKKE HVIS EN SPILLER VIL SKIFTE KLUB!

FAQ – Klubadmin

Hverv i klubben

Hvordan logger en træner/holdleder/anden ind, når de har fået tildelt et hverv i klubben?

De logger ind med deres minsport profil.​

Er der forskel på hvilket hverv jeg har i klubben og hvilke rettigheder jeg har?

Nej det er der ikke. Alle der har adgang via klubportalen som træner, holdledere, liga-kontakt og DT-kontakt kan lave ændringer på holdrosteren og tjekke licenser. Det er dog kun formand, kasserer og kontaktpersonen, der kan fjerne trænerhverv og godkende klubskifter.

Hvordan fjerner jeg et hverv fra en person igen, så han/hun ikke kan redigere i klubportalen?

Personer der er tilknyttet som Formand, Kasserer, Kontaktadresse, Liga-kontakt og DT-kontakt kan fjerne de personer, der har hvervene træner, holdleder og øvrige.

Hvis andre skal have fjernet deres hverv, skal VD eller lokalkreds kontaktes.

Hvilke ting får personen med hverv i klubben adgang til?

Personen får adgang til licenser, online rosteren, klubskifter, og andre relevante ting ift. at administrere et hold i klubportalen.

Kun personer der er tilknyttet som Formand, Kasserer, Kontaktadresse, Liga-kontakt og DT-kontakt kan håndtere klubskifte.

Skal jeg oprette alle trænere i klubben som trænere, eller er det kun dem, der skal kunne redigere i licenser og sætte spillere på kampen jeg skal oprette?

Det er smart at oprette dine trænere med hverv som træner i klubportalen. På den måde kan dine trænere selv gå ind og følge med i deres spilleres licenser og sætte spillere på kamp.

OBS på at trænerne kun kan komme på online holdseddel, hvis de har et hverv i klubben.

Licenser og klubtilhørsforhold

Er det vigtigt at rense ud i spillerne, så der ikke er spillere, der ikke længere spiller i klubben?

Det er en rigtig god ide at rense ud i spillerne, der ikke længere spiller i klubben og dermed ikke skal have en licens hos jer. Det gøres nemmest ved at gå til Forening -> Klubtilhørsforhold, herefter markeres de spillere der ikke længere skal have licens i klubben og til sidst trykkes der nederst på FJERN KLUBTILHØRSFORHOLD.​

Hvad gør jeg hvis en spiller er registeret dobbelt?

Som udgangspunkt er alle dobbeltprofiler blevet slettet til sæson 2023/2024. Ligaspillere med ligalicens kan fremgå dobbelt, men der arbejdes på at dette laves om. Hvis en IKKE-ligaspiller står dobbelt kan den ene profil fjernes på samme måde som i ovenstående punkt. Husk dog at spørge spilleren om hvilken profil han/hun ønsker slettet. Der kan være forskel på hvilken email, de har brugt til de to profiler. Dette kan ses ved at finde spilleren under Forening -> Personer.

Hvad står bogstaverne P S Y M I for?

Felterne under bogstaverne skal kun bruges af turneringslederen, til at markere spillere, der f.eks. spiller ungdom i en klub og senior i en anden. Eller spillere der har løst ITC. Felterne er tomme lige nu. P = primær, S = senior, Y = ungdom, M = mix, I = ITC.

Ligalicensen

Kan jeg have både en ligalicens og en almindelig licens?

Det kan man ikke nej.

Hvad betyder det at have en ligalicens?

Alle spillere der spiller i volleyligaen skal have en ligalicens i klubben.​

Kan jeg få en ligalicens midt i sæsonen?

Det kan man sagtens under forudsætning af, at det er tilladt ifølge diverse reglementer, som kan findes her.

Hvordan nedgraderer jeg en ligalicens?

En spiller skal have en ligalicens, hvis han/hun har planer om at spille på et ligahold i sæsonen. Ligalicensen gælder også i de andre divisioner, hvis spilleren også skal spille kampe der. Bemærk dog at vi ikke ser, at man opretter ligalicenser på spillere, som ikke spiller ligakampe i sæsonen. Derfor, opret først en ligalicens hvis du/I er sikre på, at spilleren skal spille mindst én ligakamp. Ligalicensen kan som udgangspunkt ikke nedgraderes.

Hvem har allerede ligalicens?

Der er ingen spillere, der på forhånd, inden en sæson går i gang, har en ligalicens. Klubadmin eller en træner/holdleder med hverv i klubben skal ændre spillerens licens til ligalicens.

Hvad sker der, hvis jeg spiller en ligakamp uden ligalicens?

Det kommer an på, hvor licensen ligger, og om den er flyttet inden for fristerne for at kunne spille liga, men i værste tilfælde kan det være brug af ulovlig spiller, kampen tabes og holdet tildeles en bøde.

Når en spiller flytter fra en klub til en anden, flyttes deres ligalicens så med?

Ligalicensen flyttes med.

Klubskifter

Hvad gør jeg hvis en klub ikke reagerer, når jeg har sendt en anmodning om et klubskifte på en spiller?

Du skriver en venlig mail til klubbens DT kontakt, om hvorvidt han/hun vil være venlig at godkende anmodningen såfremt spilleren ikke har et udestående med den afgivende klub.
Sker der fortsat ikke noget kan der sendes en mail til turneringslederen. Vi ser gerne, at klubberne selv kan løse disse problemer.​