Værktøjskassen

Skaf nye spillere

Det er altid dejligt at få nye spillere i klubben. Her er nogle ideer til, hvad du kan gøre i din klub.

Rekruttering af spillere

Ingen medlemmer ingen klub! En volleyballklub er en foranderlig størrelse, og der vil altid være et naturligt flow ind og ud af klubben. Nogle gange går det den rigtige vej og vi bliver flere medlemmer, men desværre går det også den modsatte vej. Det store spørgsmål er hvordan vi, eller om vi kan, styre udviklingen, altså sikre os at vi har en ”sund” klub, med et stabilt eller stigende medlemstal.

Vi skal naturligvis gøre alt hvad vi kan for at beholde de medlemmer vi har nu, men det er ret sandsynligt at vi også er nød til at bruge energi på at finde nye medlemmer.

Nye medlemmer = ny energi!

Når vi skal ud og rekruttere nye spillere, skal vi som klub naturligvis se på hvilken klub vi er og om vi vil mere af det samme, eller om vi vil prøve nye veje. Er vi en motionsklub med udelukkende seniorspillere, er vi en klub udelukkende med ungdom, osv. Uanset hvad det er man ”leder” efter, giver nye medlemmer ofte lidt mere arbejde, men heldigvis også ny energi! Erfaringen viser at klubber ofte oplever at får man noget nyt f.eks. oprettet et bedstevolleyhold, er der også mulighed for en række positive bi effekter. Ældre der ikke længere er på arbejdsmarkedet har ofte mere tid til f.eks. at gå ind i bestyrelsesarbejde, stå i bod til det næste ungdomsstævne, osv. Omvendt kan et nyt kidshold også give energi i form af forældre der bliver trænere m.m. Nye spillere uanset alder og evner godt for foreningen og giver måske nye muligheder for f.eks. sponsorer, trænere, bestyrelsesarbejde m.m. – så kom i gang!

Skolesamarbejde

Skolerne er en vigtig samarbejdspartnere, når vi snakker rekruttering af spillere. Der kan være mange forskellige måder at samarbejde med skolerne på. Skolestævnerne er helt sikkert en af  de bedste måder at reklamere for Kids- og Teenvolley. Her har vi flere eksempler på, at der er kommet mange nye spillere til klubberne rundt omkring i Danmark.

Kidsvolley er efterhånden en naturlig integreret del af idrætsundervisningen i skolerne. Det der dog mangler i forhold til at fortælle eleverne, at kidsvolley rent faktisk er noget man kan gå til, er klubbens synlighed. Derfor er det en rigtig god ide at tilbyde et lille kidsvolleyforløb på den lokale skole. Desuden kan det være en ide at være med til at arrangere et kidsvolleystævne og meget gerne møde op på dagen og vis klubben frem. På den måde kan I dels sørge for at der er kvalitet i den kidsvolleyundervisning der finder sted og dels får eleverne et “ansigt” på klubben. Hav en folder med hvor eleverne bliver oplyst om sporten, klubben, trænigstider, trænere m.m. 

Synlighed

På verdensplan er volleyball en meget populær sport, faktisk den næststørste sportsgren i verden! I Danmark er volleyball ikke helt så populært og der er sjældent tv-dækning af vores sport. Derfor ligger der et godt stykke arbejde i at synliggøre volleyball. 

Klubbens ansigt udadtil vil ofte være klubbens hjemmeside eller en facebookgruppe. Derfor er det vigtigt at disse er opdateret mht kontaktinfo m.m. 

En anden form for synlighed kan være klub t-shirts, der er en fin måde at fortælle omverdenen at der findes en volleyballklub i jeres by.

Husk hele familien

Ramasjang volley kan være noget for hele familien, derfor er et tilbud om dette en god måde at få familier til klubben. Har din klub endnu ikke Ramasjang volley, så kontakt Volleyball Danmark på tlf. eller se her hvad det går ud på.

Alle i klubben kan hjælpe til

Alle i klubben kan bidrage med stort og småt i forhold til indsatsen med at få flere spillere til klubben. Der kan nedsættes små ad.hoc grupper, man kan på de enkelte hold gøre en indsats og hver enkel spiller kan også være med til at gøre en forskel.