Værktøjskassen

Lektionsplaner 5.-7. klasse

Her kan du finde lektionsplaner og læringsmål tilknyttet volleyball for elever i 5.-7. klasse.

Lektionsplaner

Læringsmål

I 5. – 7. klasse starter vi på level 3, men husk at Kidsvolley ikke følger klassetrin men færdigheder. Jo ældre man er, jo hurtigere lærer man, og jo hurtigere kan man rykke op i levels. Går eleverne i 5. – 7. klasse og endnu ikke har stiftet bekendtskab med Kidsvolley, vil det være en god idé at starte på level 1 eller 2 som introduktion til det mere tekniske krævende spil på level 3.

På level 1 og 2 vil de magte de tekniske færdigheder, kaste og gribe og kan få et spil med masser af bevægelse. Det er vigtigt, at eleverne får en succesoplevelse de første gange, de prøver Kidsvolley. Spillet på level 1 og 2 kan bruges som afveksling, mens de tekniske færdigheder indlæres.


LEKTIONENS OPbygning

 • Hvad skal du lære?
 • Opvarmning (kender eleverne spillet på level 1-2, så vil det være et fint opvarmningsspil)
 • Baggerslag
 • Fingerslag
 • Gribe -kastehævning
 • Serv
 • Spil på level 3
 • Evaluering/hvad har du lært

Hvad skal Eleverne lære?

 • At finde spille rytmen
 • At udføre et baggerslag
 • At udføre et fingerslag
 • At udføre en gribe -kastehævning
 • At udføre en ser
 • At bruge fingerslag og baggerslag til at kontrollere bolden
 • At kende til reglerne på level 3 og kunne spille spillet
 • At kunne bruge de faglige ord og begreber, der bruges i Kidsvolley

Det er en god ide at lade selve Kidsvolleyspillet være den bærende del af undervisningenslektionen. Du kan benytte mange af de baggerslagsøvelser som repetition, der vises i lektionsplanen for 3. – 4. klassetrin.

Fælles mål i idræt

Kidsvolley opfylder de overordnede retningslinjer for færdigheds- og vidensmål i 5. – 7. klasse, de såkaldte fælles mål i idræt.

Nedenstående er de færdigheds- og vidensmål, som vi arbejder med i Kidsvolley indenfor de forskellige områder

Alsidig idrætsudøvelse

Boldspil og boldbasis

 • Eleven kan beherske grundlæggende teknikker i boldspil
 • Eleven har viden om grundlæggende tekniske elementer i boldspil
 • Eleven kan anvende regler og taktik i udvikling af boldspil
 • Eleven har viden om regler og taktiske muligheder i boldspil

Idrætskultur og relationer

Ordkendskab

 • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende fagord og begreber
 • Eleven har viden om fagord og begrebe

Samarbejde og ansvar

 • Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter

Fit First – Træning med høj puls

Fit First konceptet er kidsvolley med høj puls. Undervisningsplanerne har fokus på intens og involverende forløb, der kan afvikles i idrætstimerne eller i understøttende undervisning. Der tages ikke højde for, at teknikken udføres korrekt, men at eleverne får en oplevelse med fuld fart på.
Du kan hente hele hæftet inkl. øvelser her: