Værktøjskassen

Gode idrætsmiljøer for piger

Mange piger falder fra foreningsidrætten. I dette materiale kan du læse om, hvordan I som klub kan arbejde med at skabe gode idrætsmiljøer for piger, så de fastholdes i idrætten.

DIF hæfte: Gode idrætsmiljøer for piger

Herunder kan du downloade DIF’s hæfte: Gode idrætsmiljøer for piger. Hæftet ønsker at skabe indsigt i og forståelse for, hvordan hverdagslivet ser ud for de unge piger (i alderen 14-21 år), samt inspirere til, hvordan man ude i idrætsmiljøerne kan arbejde med nogle af de udfordringer, der kan være forbundet med at træne denne gruppe af udøvere. I bogen kan du bl.a. læse om:

  • Hvordan de unge piger får hverdagslivets mange arenaer (skole, sport, fritidsjob, venner, familie mv.) til at hænge sammen
  • Hvordan man kan støtte pigerne i at håndtere, at det i nogle perioder kan være presset med sport, skole, familie osv.
  • Hvilken betydning sporten har for pigerne
  • Hvordan man kan italesætte og hjælpe pigerne til at håndtere og give slip på den udbredte forestilling om, at alting altid skal være perfekt
  • Derudover kan du få indblik i, hvad pigerne mener, at en god træner kan og gør, samt hvad de mener, der udgør et godt idrætsmiljø for piger