Øvelsesbanken

Stikbold

Få pulsen op ved hjælp af bevægelse væk fra bolden og få et konkurrenceelement ind i en leg

Beskrivelse

Alle deltagere er placeret på en afmærket bane. Én bold kastes op i luften og når den rammer jorden, gælder det om at få fat i den. Den deltager, der får fat i bolden, skal nu stå stille og med et kast forsøge at ramme en af de øvrige deltagere med bolden. Bolden er nu ”fri” og alle må nu tage bolden og skyde efter hinanden. Bliver man ramt af bolden skal man sætte sig ned på det sted på banen, hvor man blev ramt. Man kan blive befriet ved, at man får fat på bolden eller hvis den der skød en, selv bliver skudt. Hvis en deltager får ramt alle øvrige deltagere, har han/hun vundet.

Formål:
· Få pulsen op ved hjælp af bevægelse væk fra bolden
· Få et konkurrenceelement ind i en leg
· Øve præcision i kast (kan føres videre til smash)

Variation:
· Dem der er døde må røre de levende hvis de kommer forbi en. Hvis man rør en levende, dør personen, og man lever selv op.
· Når man dør bliver man stående, og man lever op ved at én anden levende person laver 5 sprællemænd sammen med en.
· Når man dør bliver man stående, og man lever op ved at én anden levende person laver 5 blokadehop sammen med en.
· Man kan bringe flere bolde ind i spillet, hvorved aktivitetsniveauet stiger. Øvelsen kræver Banen: 1 bold pr. bane/spil