Øvelsesbanken

Driblekongen

At lære at slå til bolden, som vi vil gøre i en smash/serv

Beskrivelse

Spillerne er placeret på en passende størrelse bane efter antallet – oftest kan en ½ volleyball bane eller en ½ badminton bane benyttes. Spillerne skal med hver deres bold, drible rundt på banen. Det er tilladt at slå ud efter hinandens bolde og dermed, at man mister kontrollen af bolden og/eller at den ryger helt ud af banen og skal hentes igen for at være med i legen. Deltagerne skal alle have en bold og gå ind på banen. Træneren skal styre med hvilken hånd og hvordan der dribles m.v.

Formål:
– At aktivere kroppen og komme i gang, samt at påbegynde legen med bolden
– At lære at slå til bolden, som vi vil gøre i en smash/serv

Fokuspunkter:
– At alle smiler og har det sjovt. Vi griner sammen.

Variation:
– Drible, hvor man gerne må ”føre” bolden når man dribler (alá i basketball)
– Smashdrible – hvor man slår til bolden som vi gerne vil have spillerne gør, når der smashes eller serves
– Bolden trilles rundt på banen
– Bolden placeres på vandretholdte arme (baggerslag) og skal bæres rundt på banen uden at man taber bolden – det er tilladt, at skubbe til hinanden med hofterne

Udstyr/rekvisitter:
– 1 bold pr. spiller
– En halv eller hel volleyballbane. Antallet af deltagere er bestemmende for hvilken størrelse der bør vælges.