Øvelsesbanken

Backspike

Formål: At træne samspillet med hæveren (personen ved nettet). Sekundært at kommunikationen trænes (at spillerne taler sammen).

Beskrivelse

Spillerne spiller 3 mod 3 på en halv bane. Bolden sættes i gang med en serv og spilles færdig med volleyball med smash fra bag baglinjen. Der gives point for en vunden bold.

Hvordan:

  • Man deler banen i to smallere baner.
    Der er 3 spillere på hvert hold. Den ene spiller skal stå oppe ved nettet (hæveren) og de andre to er forsvars-/angrebsspillere.
  • Holdene står på hver sin side af nettet. Spillerne på holdene aftaler hvor lang banen er (den kan gå fra angrebslinjen til baglinjen) alt efter niveau.
  • Spilleren ved nettet (hæveren) har altid bolden ved anden berøring. I starten skal bolden spilles tre gange før overspil.

Succes:

At spillerne får samspillet til at fungere – med god mundtlig kommunikation.

Variation:

  • Niveau 1: Der skal spilles 3 gange inden bolden kommer over nettet. Første berøringen er en gribe-kaste bevægelse – anden berøringen er en gribe-kaste hævning – tredje berøring er et stående smash som skal laves fra bag ved 3 meter linjen.
  • Niveau 2: Der skal spilles 3 gange inden bolden kommer over nettet. Første berøringen er et volleyball slag (bagger- eller fingerslag) – anden berøringen er en gribe-kaste hævning – tredje berøring er et stående smash som skal laves fra bag ved 3 meter linjen.
  • Niveau 3: Der skal spilles 3 gange inden bolden kommer over nettet. Første berøringen er et volleyball slag (bagger- eller fingerslag) – anden berøringen er et fingerslag – tredje berøring er et valgfri smash som skal laves fra bag ved 3 meter linjen.

Øvelsen kræver

Banen:

Hel volleyballbane med opsat net.

Der spiller 3 mod 3 på det halve af banen (det vil sige 18 x 4,5 meter).

Materialer:

Bolde (1 pr. bane).