Øvelsesbanken

Backspike

At træne samspillet med hæveren (personen ved nettet)

Beskrivelse

Spillerne spiller 3 mod 3 på en halv bane. Bolden sættes i gang med en serv og spilles færdig med volleyball med smash fra bag baglinjen. Der gives point for en vunden bold. Man deler i to smallere baner.

Der er 3 spillere på hvert hold. Den ene spiller skal stå oppe ved nettet (hæveren) og de andre to er forsvars-/angrebsspillere.

Holdene står på hver sin side af nettet. Spillerne på holdene aftaler hvor lang banen er (den kan gå fra angrebslinjen til baglinjen) alt efter niveau.

Spilleren ved nettet (hæveren) har altid bolden ved anden berøring. I starten skal bolden spilles tre gange før overspil.

Formål:
At træne samspillet med hæveren (personen ved nettet).
Sekundært at kommunikationen trænes (at spillerne taler sammen).

Fokuspunkter: At spillerne får samspillet til at fungere – med god mundtlig kommunikation.

Variation:
Niveau 1: Der skal spilles 3 gange inden bolden kommer over nettet. Første berøringen er en gribe-kaste bevægelse – anden berøringen er en gribe-kaste hævning – tredje berøring er et stående smash som skal laves fra bag ved 3 meter linjen.
Niveau 2: Der skal spilles 3 gange inden bolden kommer over nettet. Første berøringen er et volleyball slag (bagger- eller fingerslag) – anden berøringen er en gribe-kaste hævning – tredje berøring er et stående smash som skal laves fra bag ved 3 meter linjen.
Niveau 3: Der skal spilles 3 gange inden bolden kommer over nettet. Første berøringen er et volleyball slag (bagger- eller fingerslag) – anden berøringen er et fingerslag – tredje berøring er et valgfri smash som skal laves fra bag ved 3 meter linjen.

Udstyr/rekvisitter:
– Bolde (1 pr. bane).
– Hel volleyballbane med opsat net.

Der spiller 3 mod 3 på det halve af banen (det vil sige 18 x 4,5 meter).