Kidsundersøgelse 2024 - oplæg og diskussion

24-04-2024 07:00  |  Teams

INFORMATION

Hør mere om Kidsvolleyundersøgelsen 2024 og dens resultater, og vær med til at diskutere fremtidens Kidsvolley med andre interesserede.

Tilmelding
For at kunne planlægge den bedste form på onlinemødet samt sende informationer ud, kræves der tilmelding senest dagen inden mødet.
Tilmeld dig ved at sende en besked til Karen på kari@volleyball.dk eller 25563308
SU. 23. april.

Link til mødet:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ5MzczZDUtMjgwMC00ZDRhLWE3ZTEtYWMyYjU1NTgzNTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225c55d534-815e-49e0-a052-401b1226c497%22%2c%22Oid%22%3a%223c4fb072-bbb9-47cd-986a-cae728eeeca6%22%7d