Kidsvolley

Skolesamarbejder som nøglen til rekruttering af nye kidsspillere

I fjerde del af vores dybdegående artikelserie om Kidsvolley retter vi vores opmærksomhed mod en af de mest effektive strategier til rekruttering af nye Kidsspillere: skolesamarbejder.

:


At tiltrække nye spillere til Kidsvolley kan være en udfordrende opgave for mange klubber. Men der er faktisk en god metode til rekruttering af spillere: Vores seneste undersøgelse viser, at skolestævner og samarbejder med skoler er medvirkende til succesfuld rekruttering.

Skolesamarbejder: En Effektiv Metode

Ifølge vores undersøgelse er de mest benyttede metoder til rekruttering af nye spillere gennem Kidsvolley følgende: sociale medier, skolestævner og skolesamarbejder. Mens sociale medier også har deres værdi, er det skolestævner og samarbejdet med skoler, der skiller sig ud som en særligt effektiv tilgang.

Et flertal af klubber rapporterer, at skolestævner og skolesamarbejder virker godt eller endda rigtig godt. Mens resultatet i form af nye spillere kan variere fra klub til klub, er det tydeligt, at skoler er en kilde til potentiel vækst for Kidsvolley.

Af andre rekrutteringsmetoder der vurderes nogenlunde eller godt er introtræninger og mund-til-mund reklame for træningstilbuddet.

Overblik over klubbernes vurdering af, hvordan forskellige rekrutteringsmetoder virker. Angivet i %.

Succesfuldt Skolestævne: Hvordan og Hvorfor

Et vellykket skolestævne kan være en gamechanger for klubber, og nogle klubber oplever at få 15-20 nye spillere efter afvikling. Men hvad er hemmeligheden bag denne succes? Det viser sig, at kombinationen af et Kidsvolleyforløb gennem et skolesamarbejde efterfulgt af et skolestævne er særligt effektivt.

Ved at introducere børnene til spillet gennem skolesamarbejder, får de mulighed for at lære træneren og klubben bedre at kende, hvilket skaber en stærkere forbindelse og interesse for at deltage. Denne tilgang kræver dog ressourcer, hvilket nogle klubber angiver som en udfordring.

Har I mod på at være med i idrætsundervisningen på den lokale skole, så tjek dette ud.

Fakta om Skolestævner
  • Der afholdes cirka 250 skolestævner om året, involverende omkring 20.000 børn.
  • Volleyball Danmark (VD) yder omfattende støtte til skolestævner, herunder administration, kommunikation med skoler og lærere samt levering af nødvendigt materiale.
  • Er det første gang en klub afholder stævne kommer VD gerne ud og hjælper.
  • Flere klubber er involveret i CEV-skoleprojektet, hvor de modtager bolde til skolerne, og nogle frivillige får mulighed for at deltage i internationale konferencer.
  • Der er ca. 35-40 klubber, der deltager i skolestævner, udover flere skoler, der selv arrangerer stævner.
  • Klubber, der ønsker at afholde skolestævner, kan kontakte Randi Fechtenburg: rfe@volleyball.dk.

Kidsvolley er en af de største stævneaktiviteter på danske skoler, og potentialet for vækst gennem skolesamarbejder er stort.

Afsluttende Bemærkninger

Skolesamarbejde er ikke kun en måde at tiltrække nye spillere på; det er også en mulighed for at engagere og berige lokalsamfundet. Gennem en målrettet og velkoordineret indsats kan klubberne ikke kun opnå rekrutteringssucces, men også styrke deres tilstedeværelse og impact i lokalsamfundet.

For yderligere oplysninger om, hvordan din klub kan drage fordel af skolesamarbejder og skolestævner, besøg vores hjemmeside på volleyball.dk/skole. Lad os sammen skabe en lysere fremtid for Kidsvolley gennem samarbejde og engagement i vores skoler.

Del nyhed

LÆS OGSÅ