Kidsvolley

Skab sammenhold og succes: Tag med til Kidsvolleystævner

Dette andet afsnit af en serie på seks artikler med fokus på Kidsvolley handler om vigtigheden ved at få kidsspillerne med til stævner.

:


2/6

Fra Volleyball Danmarks Kidsvolleyundersøgelse 2024 kan vigtigheden af at inkludere børnene i stævnerne som en afgørende faktor for fastholdelse af spillere fremhæves. Med næsten 80% af klubberne, der angiver dette som en primær årsag til, at børnene fortsat deltager i Kidsvolley, er det tydeligt, at deltagelse i stævner udgør en central del af spilleroplevelsen.

En af de afgørende pointer fra undersøgelsen er, at det ikke blot handler om selve stævnedeltagelsen, men også om den samhørighed og fællesskab, der opstår gennem denne aktivitet. “At være nærværende med spillerne hele tiden. At arrangere mere end bare træninger, og at få dem med til stævner,” som en respondent udtrykker det. Det handler om at skabe mere end blot sportslige begivenheder, men også om at opbygge relationer og fællesskaber.

En af nøglerne til fastholdelse er tydelig i udsagnet: “De kidsspillere der har været længst i klubben er dem der tager med ud til dagsstævnerne og deltager i de andre arrangementer vi holder.” Det sociale aspekt, hvor børnene knytter venskaber på tværs af skoler og lokalområder, er afgørende for deres trivsel og engagement i sporten.

Det er også bemærkelsesværdigt, at forældreengagement spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng. Når forældre involveres i stævner og frivilligt arbejde, skabes der en stærkere følelse af fællesskab og opbakning omkring klubben. Desuden er ældre søskende i klubben ofte inspirationskilder for de yngre spillere, hvilket bidrager til en positiv og motiverende atmosfære.

Det er ikke kun det sociale aspekt, der gør stævnerne væsentlige. Det er også her, at børnene virkelig forstår spillet og oplever medbestemmelse. Som det nævnes: “At de kommer ud til stævner – det er dér de forstår og bliver involveret for alvor.” Stævnerne giver dem mulighed for at teste deres færdigheder og opleve den konkurrence, der motiverer dem til at udvikle sig.

Men selvom betydningen af stævner er uomtvistelig, er der stadig udfordringer. Klubber oplever en nedgang i antallet af børn, hvilket gør det sværere at samle mange børn til stævnerne. Samtidig peger flere klubber på at mangle ressourcer til at deltage i stævner. Her kan der opfordres til at etablere samarbejder mellem klubberne, hvor der samlet udbydes færre stævner, men med større tilslutning, hvilket kan sikre en bedre oplevelse for alle involverede.

Til sidst skal en opfordring lyder klart: tag spillerne med til sæsonens sidste stævner! Det er her, at det hele kommer sammen – det sportslige, det sociale, og følelsen af fællesskab. For det er i bl.a. til stævnerne, at fundamentet for en vedvarende interesse for Kidsvolley lægges, og hvor børnene virkelig føler sig en del af noget større.

Tilmeld hold på Latourna – der er stævner helt ind i juni, hvor der spilles Kidsvolley udendørs på sandunderlag.

Del nyhed

LÆS OGSÅ