Kidsvolley

Udfordringer i kidsvolley

Gennem en artikelserie i seks dele sætter vi i løbet af foråret fokus på Kidsvolley, hvor vi deler viden og materiale med klubber og trænere.

:


1/6

I denne første af en serie på seks artikler retter vi opmærksomheden mod Kidsvolley og dets udfordringer. Volleyball Danmark har nylig gennemført en undersøgelse for at forstå de dynamikker, der påvirker danske volleyballklubbers arbejde med Kidsvolley. Resultaterne af denne undersøgelse vil blive præsenteret i artiklerne, og senere på foråret inviteres interesserede til at deltage i oplæg og diskussioner baseret på undersøgelsens resultater.

Undersøgelsen blev iværksat som følge af en bekymrende tendens, hvor antallet af børn i aldersgruppen 7-12 år i klubberne er faldet betydeligt, samtidig med at flere Kidsvolleystævner er blevet aflyst på grund af for få tilmeldinger. Dette fald kommer på trods af en stigende medlemstilgang blandt teenagere, unge og voksne i volleyball.

Vi ønsker at takke alle de 65 trænere/ledere, der har svaret på spørgeskemaet, hvilket repræsenterer omkring 55 klubber med kidsafdelinger på tværs af landet. Dette er en stor andel af de omkring 65 klubber med medlemmer i alderen 7-12 år ifølge de seneste oplysninger fra Centralt Forenings Register i 2022.

SMÅ kidsafdelinger

Mange af kidsafdelingerne er små. Vi spurgte om hvor mange kidsspillere der for nuværende er i klubben, og procentfordelingen ser sådan her ud.

Dette kan være en udfordring, da det kan blive sværere at fastholde de spillere der er, på grund af at der er få holdkammerater, og det kan være svært at lave en passende niveauinddeling. Det udfordrer også ift. at samle hold til stævner, og have forældre nok til at hjælpe med de praktiske ting omkring dette.

Potentialer

Men klubberne vil gerne Kidsvolley! Dette kommer til udtryk i det antal kidsspillere, som klubberne gerne ville have i en idealverden, hvor alle praktiske forhindringer var overvundet.

Udfordringer

En af de mest fremtrædende udfordringer, som klubberne har identificeret, er rekruttering og fastholdelse af spillere samt mangel på trænere. Desuden nævnes praktiske udfordringer som mangel på baner og svært ved at få tildelt hall-tider.

Vejen Frem herfra

I de kommende artikler i denne serie vil vi præsentere viden og materiale, der kan hjælpe med at imødegå disse udfordringer. Emnerne vil inkludere strategier til at fastholde spillere, rekruttering af frivillige til kidsafdelingerne, vigtigheden af at prioritere Kidsvolley i klubberne, effektive skolesamarbejder for at rekruttere spillere samt den afgørende rolle, som trænerne spiller i god børnetræning.


Bidrag med dine idéer
Har du idéer, forslag eller input til denne artikelserie? Så kontakt kari@volleyball.dk

Del nyhed

LÆS OGSÅ